گرامر Because, so, although, but در زبان انگلیسی

آموزش گرامر متوسطه Because, so, although, but در زبان انگلیسی
1432 0

The usage of although, because and so

کلمات بالا به عنوان متصل کننده در زبان شناخته   می شوند. از آنها استفاده می کنیم تا بتوانیم دو جمله ی مستقل را به هم وصل کنیم.

 

These words are called connectors; they are used to connect two sentences.

Example:

I am Iranian.

I can’t speak Farsi.

I am Iranian but I can’t speak Farsi.

Use “because” to express reason.

Use “so” to express result.

برای توضیح دادن دلیل از کلمه ی "زیرا" استفاده کنید.

برای اینکه نتیجه ی چیزی را توضیح دهید از کلمه ی "بنابراین" استفاده کنید.

 

Sentence meaning

She was driving fast because she was in a hurry.

او با سرعت رانندگی می کرد زیرا عجله داشت.

(قبل از دلیل و علت باید از کلمه ی "زیرا" استفاده کرد.)

He went to bed early because he was tired.

او زود به رختخواب رفت زیرا خسته بود.

(دلیل زود به رختخواب رفتن خستگی است)

She was in a hurry, so she was driving fast.

او عجله داشت، بنابراین با سرعت رانندگی می کرد. (وقتی درباره ی نتیجه صحبت می کنیم حرف می زنیم از "بنابراین" استفاده می کنیم.

He was tired, so he went to bed early.

او خسته بود، بنابراین زود به رختخواب رفت.

(نتیجه ی خستگی این است که زود به رختخواب برویم.)

 

تفاوت بین "But" و "Although"

Use "but, although" to show the contrast.

برای نشان دادن تضاد در جمله از "اما" و "اگرچه" استفاده می کنیم.

 

Sentence meaning

Although I was tired, I went for a game of soccer.

اگرچه خسته بودم، رفتم فوتبال بازی کردم.

(وقتی خسته ایم انتظار می رود خانه بمانیم و استراحت کنیم)

We went camping, although the weather was bad.

ما به بیرون شهر رفتیم، اگرچه آب و هوا بد بود.

( وقتی هوا بد است انتظار می رود بیرون از خانه نرویم.)

He was very tired, but he couldn’t sleep.

او خیلی خسته بود اما نمی توانست بخوابد.

He wanted to buy a new phone, but he didn’t have money.

او می خواست گوشی جدید بخرد اما پول نداشت.

جایگاه استفاده از "Although" در جمله

You can use “althoughat the beginning or the middle of the sentence.

شما می توانید کلمه ی "اگرچه" را در ابتدا یا وسط جمله به کار ببرید.

 

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی حروف ربط (و، یا، اما) 

Question No. 1/10

I like coffee ....... I don't like tea.

Question No. 2/10

....... I cannot swim, I can ski very well.

Question No. 3/10

I want a new TV ....... the one I have now is broken.

Question No. 4/10

I had to work on Saturday ....... I couldn't go to John's party.

Question No. 5/10

My name is Jim ....... I'm your new teacher.

Question No. 6/10

I was cold ....... I turned on the heater.

Question No. 7/10

We'll have to go shopping ....... we have nothing for dinner.

Question No. 8/10

The history test was difficult ....... the English one was easy.

Question No. 9/10

We didn't go to the beach yesterday, ....... the weather was perfect.

Question No. 10/10

We have a test on Monday ....... I'll have to study this weekend.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.