's مالکیت و اس مالکیت در زبان انگلیسی

Basic Grammar about possessive 's in English
1356 0

Possessive 's in English

در زبان انگلیسی می توان مالکیت را هم با صفات ملکی و هم با S مالکیت نشان داد. این S مخفف هیچ کلمه ای نیست و بعد از اسم قرار می گیرد. به مثال های زیر جهت استفاده از S مالکیت دقت کنید.

Sentence meaning

Ali’s book is yellow.

کتاب علی زرد است.

Mohamad’s house is in Tehran.

خانه ی محمد در تهران است.

The teacher’s room is here.

اتاق معلم اینجاست.

The children’s school is on this street.

مدرسه ی بچه ها در این خیابان است.

This is a men’s car.

این یک ماشین مردانه است.

Women’s car is small and safe.

ماشین خانم ها کوچک و امن است.

Possessive s in plural nouns

توجه داشته باشید که اگر اسم جمع بود باید آپاسترف ' را بعد از S بیاوریم.

Sentence meaning

The boys’ school is big.

مدرسه ی پسرها بزرگ است.

It is the teachers’ room.

این اتاق اساتید است.

Girls’ shoes are more beautiful.

کفش های دخترها زیباتر هستند.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی استفاده و کاربرد ضمایر فاعلی

گرامر درباره ی ضمیر مفعولی 

گرامر درباره ی ضمایر ملکی 

گرامر درباره ی ضمایر مالکیت 

گرامر درباره ی کاربردهای دیگر ضمیر

Question No. 1/10

Sara is ....... daughter.

Question No. 2/10

Alice and Amy are sister and this is their ....... house.

Question No. 3/10

She borrowed ....... laptop for her project.

Question No. 4/10

Look! That’s my ....... car over there.

Question No. 5/10

The boy has a toy. It’s the ....... toy.

Question No. 6/10

جای خالی را با اسم داخل پرانتز و (s') پر کنید.

shoes are on the second floor. (men)

Question No. 7/10

جای خالی را با اسم داخل پرانتز و (s') پر کنید.

My car was not expensive. (parents)

Question No. 8/10

جای خالی را با اسم داخل پرانتز و (s') پر کنید.

Did you read newspaper? (yesterday)

Question No. 9/10

جای خالی را با اسم داخل پرانتز و (s') پر کنید.

The room is upstairs. (children)

Question No. 10/10

جای خالی را با اسم داخل پرانتز و (s') پر کنید.

This is the bike. (boy)

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.