گرامر گذشته ی استمراری در زبان انگلیسی

آموزش گرامر متوسطه گذشته ی استمراری، سوالی کردن و منفی کردن در زبان انگلیسی
1281 0

Grammar about Past continuous

از گذشته ی استمراری وقتی استفاده می شود که می خواهیم بگوییم یک عمل در گذشته در حال استمرار بوده است و عملی دیگر آن را قطع کرده است.

مثلا وقتی داشتم رانندگی می کردم، یک گربه جلوی ماشینم پرید. در این حالت چون عمل رانندگی کردن طولانی تر از پرش گربه است آن را با گذشته ی استمراری می گوییم و پریدن گربه چون خیلی کوتاه است با گذشته ی ساده بیان می شود.

 

There are two usages of past continuous.

We use past continuous to describe an action in progress at a specific moment in the past.

وقتی از گذشته ی استمراری استفاده می کنیم که بخواهیم بگوییم یک عمل در گذشته استمرار داشته و ادامه دار بوده است.

 

The second usage is when you want to say while an action was continuous another action cut it. Usually the longer action is “past continuous” and shorter action is “past simple”.

 

Sentence meaning

When I was driving, a cat jumped in front of my car.

وقتی داشتم رانندگی می کردم یک گربه جلوی ماشینم پرید.

(رانندگی کردن عمل طولانی تر و پرش گربه عمل کوتاه.)

While she was traveling to Tehran, her father died.

وقتی او در حال سفر به تهران بود، پدرش فوت کرد.

(سفر کردن عمل طولانی تر و فوت پدر عمل کوتاه تر)

When I was crossing the street, I saw my father.

وقتی داشتم از خیابان عبور می کردم پدرم را دیدم.

(عبور از خیابان عمل طولانی تر و دیدن پدر یک لحظه)

Last night I was at home and I was studying for the test.

دیشب خانه بودم و داشتم برای امتحان مطالعه می کردم.

Yesterday, I was working in my office.

دیروز در دفترم در حال کار کردن بودم.

 

برای سوالی کردن چون فعل "بودن" در جمله وجود دارد باید جای فاعل و فعل "was, were" را تغییر دهیم.

و برای منفی کردن کافی است بعد از فعل "was, were" کلمه ی "not" را بگذاریم.

How to make past continuous negative or change it to question

سوالی کردن و منفی کردن زمان گذشته ی استمراری در انگلیسی

statement Question

You were driving when the accident happened.

Were you driving when the accident happened?

 

 

Statement Negative
You were driving when the accident happened You weren't driving when the accident happened

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی زمان حال استمراری سوالی کردن و منفی کردن 

گرامر درباره ی تفاوت حال ساده و حال استمراری 

گرامر درباره ی حال استمراری برای آینده 

گرامر درباره ی گذشته ی ساده، گذشته ی استمراری، گذشته ی کامل

Question No. 1/13

My brother and sister ....... playing tennis at 11am yesterday.

Question No. 2/13

Somebody threw a shoe at him ....... he was speaking.

Question No. 3/13

We ....... down when we saw the woman.

Question No. 4/13

What did you say? I ....... to you.

Question No. 5/13

I ....... TV when I ....... a loud noise.

Question No. 6/13

....... they swimming when the phone rang?

Question No. 7/13

Tom wasn't reading a book. He ....... the dog.

Question No. 8/13

My baby brother ....... loudly so I couldn't do my homework.

Question No. 9/13

From 6 to 6:15, I ....... pictures while I was having a walk.

Question No. 10/13

As they ....... down the road, they found an owl.

Question No. 11/13

What were you doing yesterday At 4 pm?

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 12/13

What were you thinking about the last time you were taking a shower?

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 13/13

Where and how were you studying English before you found Frenlish website?

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.