گرامر Defining Relative Clause در زبان انگلیسی

آموزش گرامر متوسطه Defining relative clause در زبان انگلیسی
1296 0

Defining pronouns and clauses

وقتی می خواهیم توضیح بیشتری درباره ی شخص، شی و محلی بدهیم از این گرامر استفاده می کنیم. مثلا مشهد شهری است که در شمال شرقی ایران قرار گرفته است. "که در شمال شرقی ایران قرار گرفته است" یک عبارت توصیفی است.

 

Use defining relative clauses to explain what a person, thing or place is or does.

 

Sentence meaning

"Who" for people

برای افراد "کسی که"

"Where" for place

برای مکان ها "جایی که"

"Which" for things

برای اشیاء "چیزی که"

"That" for people and things.

برای افراد و اشیاء "که"

"Whose" to show the possession

برای نشان دادن مالکیت

 

همانطور که می بینید کلمات (who, where, when) دیگر پرسشی نیستند و معنی آنها نیز تغییر کرده است. تقریبا می توان همه ی این کلمات را "که" ترجمه کرد.

Depending Clause and Defining cluase

عبارات وابسته در زبان انگلیسی

توجه داشته باشید که این عبارات باید درست بعد از کلمه ای بیایند که می خواهید اطلاعات بیشتری درباره ی آنها به شنونده بدهید.

 

Depending clause Defining clause meaning

A doctor is a person

who helps sick people.

دکتر کسی است که بیماران را درمان می کند.

The bank is a place

where you can get money.

بانک جایی است که شما می توانید پول بگیرید.

A dictionary is a book

which explains about the words

دیکشنری کتابی است که لغات را توضیح می دهد.

A clock is something

that tells the time

یک ساعت چیزی است که زمان را می گویید.

It is a restaurant

that I had dinner last night.

این رستورانی است که من در آن دیشب شام خوردم.

This is the woman

who won the lottery last year.

این خانمی است که سال گذشته لاتری برنده شد.

Is that the book

that everyone is reading?

آیا این کتابی است که همه می خوانند؟

 

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

Relative clauses گرامر درباره ی

Question No. 1/12

He's the guy ....... helped me find the job.

Question No. 2/12

He was wearing the suit ....... he'd worn to Melanie's party.

Question No. 3/12

Complete the sentence with correct relative pronoun. Do not use that.

The house they've bought is next to the park.

Question No. 4/12

Children ....... eat a lot of candy often get bad teeth.

Question No. 5/12

A letter is something ....... people write for each other.

Question No. 6/12

Complete the sentence with correct relative pronoun. Do not use that.

This is the school I learned English.

Question No. 7/12

The man ....... was speaking to us was very tall.

Question No. 8/12

Do you know the name of the artist ....... painted this portrait?

Question No. 9/12

The man ....... car we bought was from Texas.

Question No. 10/12

Do you know anyone ....... speaks Japanese?

Question No. 11/12

Talk about a time when you were in a difficult situation. What did you do?

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 12/12

Write about 3 reasons why people are so busy these days.

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.