گرامر تفاوت صفت های Comparatives and superlatives در زبان انگلیسی

آموزش گرامر تفاوت صفت های Comparatives and superlatives در زبان انگلیسی
1289 0

Grammar about "Comparatives" and "Superlatives" in English

 

Take a look at this review:

برای مقایسه ی دو شی یا دو نفر با هم از صفت های مقایسه ایی استفاده کنید.

Use comparative adjectives to compare two things or people.

Example: Ali is older than Sara.

مثال : علی از سارا بزرگتر است.

 

پس در اینجا سارا و علی با هم مقایسه می شوند، در نتیجه تغییراتی در شکل صفت به وجود می آید. برای تغییر صفت به روش زیر عمل می کنیم.

 

چگونه صفت مقایسه ای بسازیم؟

 

One-syllable adjectives in comparative

 

Adjective Comparative Rules

 

Small

Cold

Short

 

Smaller

Colder

Shorter

One syllable:+er

قانون صفت های تک سیلابی: بیشتر صفت های تک سیلابی را می توان با افزودن er به صفت مقایسه ای تبدیل کرد.

 

adjective ending consonant + -y in comparative

Adjective Comparative

 

Busy

Friendly

Cloudy

Snowy

 

Busier

Friendlier

Cloudier

snowier

 

قانون صفت های دو سیلابی که به (y) ختم می شوند: اگر صفت چند سیلابی باشد و به حرف ( y ) ختم شود و قبل از آن حرف بی صدا بیاید، باید (y ) به (i) تبدیل شود. و سپس (er) اضافه شود.

Two or more syllables adjectives in comparative

Adjective Comparative Rules

Expensive

Beautiful

modern

More expensive

More beautiful

More modern

More + adjective

مثال برای صفت های مقایسه ای

Some examples for comparative adjectives

برای درک بهتر این گرامر به مثال های زیر دقت کنید.

Sentence meaning

My house is bigger than your house.

خانه ی ما از خانه ی شما بزرگتر است.

I am younger than Ali.

من از علی جوانتر هستم.

She is more beautiful than her sister.

او از خواهرش زیباتر است.

Benz is more expensive than Pride.

بنز از پراید گرانتر است.

Summer is hotter than spring.

تابستان از بهار گرم تر است.

Russia is more powerful than Turkey.

روسیه از ترکیه قدرتمند تر است.

Mashad is smaller than Tehran.

مشهد از تهران کوچکتر است.

Airplane is faster than bike.

هواپیما از دوچرخه سریع تر است.

Irregular form of comparatives:

adjective comparative
good better
bad worse
far farther

Examples:

I feel good today, yesterday I felt better.

This movie is bad. The other one is even worse.

Mashad to Tehran is farther to Mashad to Ghorgan.

 

چگونه صفت برتر "supperlative" بسازیم

وقتی مقایسه میان چند شی یا چند شخص باشد، مثلا میخواهید بگویید در میان این اشخاص یک نفر بزرگترین است، از صفت های تفضیلی استفاده می کنیم.

 

Use superlatives to say one thing is the biggest and … in a group.

تمام قوانین حاکم بر صفات تک سیلابی مقایسه ایی برای صفات تفضیلی هم درست است؛ با این تفاوت که باید برای این صفات به جای ( er) از (est) استفاده کنیم و قبل از صفت کلمه ی (the) را قرار دهیم.

قوانین ساختن صفت تفضیلی

 

One syllable:+est

1- بیشتر صفت های تک سیلابی را با افزودن (est) می توان به صفت تفضیلی تبدیل کرد.

 

One- syllable adjective in superlative

Adjective Superlative

Small

Cold

Short

The Smallest

The Coldest

The Shortest

Big

Fat

hot

The Biggest

The Fattest

The hottest

 

 

2- اگر صفت چند سیلابی باشد و به حرف (y) ختم شود و قبل از آن حرف بی صدا بیاید، باید (y) را به (i) تبدیل کنیم و سپس (est) اضافه کنیم.

adjective ending consonant + -y in superlative

 

Adjective Superlative

Busy

Friendly

Cloudy

Snowy

The Busiest

The Friendliest

The Cloudiest

The snowiest

 

3- در مورد دیگر صفت های چند سیلابی از قانون این پیروی کنید. The most + adjective

Two or more syllables in superlative

 

Adjective Superlative

Expensive

Beautiful

modern

The most expensive

The most beautiful

The most modern

دقت داشته باشید که قبل از این صفت های تفضیلی باید از (the) استفاده کرد.

چند مثال با صفت تفضیلی

Some example with superlative adjectives

برای درک بهتر این گرامر به جملات زیر دقت کنید.

 

Sentence meaning

Tehran is the biggest city in Iran.

تهران بزرگترین شهر ایران است.

Winter is the coldest season.

زمستان سردترین فصل است.

He is the tallest boy in my class.

او قد بلندترین فرد کلاس است.

Nicole Kidman is the most beautiful woman.

نیکل کیدمن زیباترین خانم در دنیاست.

This is the most expensive car in Iran.

این گران ترین ماشین در ایران است.

Real Madrid is the richest team.

رئال مادرید ثروتمند ترین تیم است.

Russia is the biggest country.

روسیه بزرگترین کشور است.

Basketball is the most exciting game.

بسکتبال جذابترین بازی است.

Irregular form of some adjectives in superlatives:

Adjective comparative Superlative
good better the best
bad  worse the worst
far farther the farthest

Example:

That is the best movie I have watched.

The worst food I ate was in Shiraz.

The farthest I have traveled is to Kish.

 

Example

Meaning

Benz is better than Pride.

بنز بهتر از پراید است.

Benz is the best car.

بنز بهترین ماشین است.

My hand-writing is worse than yours.

دست خط من بدتر از دست خط توست.

My handwriting is the worse.

دست خط من بدترین است.

Tabriz is Farther to Mashad than Tehran is.

تبریز به مشهد دورتر از تهران به مشهد است.

Bushehr is the Farthest city to Mashad.

بوشهر دورترین شهر به مشهد است.

 

استفاده از قیدها برای مقایسه کردن

 

Regular

Comparative form

Quickly

More quickly

Slowly

More slowly

 

Irregular adverb Comparative form

Well

Better
badly worse

Grammar with "as ....... as"

If two different things, places or people were the same, we need to use (as….as) to compare them.

 

Example

Meaning

Ali is as tall as Sara.

علی و سارا هم قد هستند.

She is as beautiful as her sister.

او به اندازه ی خواهرش زیبا است.

Benz is as fast as BMW.

سرعت بنز و بی ام و برابر است.

America is as powerful as Russia.

قدرت آمریکا و روسیه برابر است.

 

Present perfect with superlative

Sentence

Meaning

It was the fastest car I have ever seen.

آن سریع ترین ماشینی بود که تا به حال دیده بودم.

You are the most intelligent student that I have ever had.

شما باهوشترین شاگردی هستین که تا به حال داشته ام.

Paris is the most beautiful city that I have ever been to.

پاریس زیباترین شهری است که تا به حال رفته ام.

Pizza is the most delicious food I have ever eaten.

پیتزا خوشمزه ترین غذایی است که تا به حال خورده ام.

 

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی مقایسه ی دو چیز یا دو نفر

گرامر درباره ی ساخت صفت های برتر و افضل

صفت تفضیلی و برتر در صفت های مقایسه ای

Question No. 1/12

The Mona Lisa is one of the ....... paintings in this museum.

Question No. 2/12

Antarctica is the ....... place on earth.

Question No. 3/12

Michael Jordan is the ....... basketball player.

Question No. 4/12

A cow is ....... than a puppy.

Question No. 5/12

This is the ....... movie I've ever seen.

Question No. 6/12

That was the ....... exam I had all semester.

Question No. 7/12

A desert is ....... than a jungle.

Question No. 8/12

Complete the gap with correct form of the adjective. use comparative or superlative.

David is of three brothers. (tall)

Question No. 9/12

Complete the gap with correct form of the adjective. use comparative or superlative.

Jonathan is person in the office. (intelligent)

Question No. 10/12

Fill the gap with an appropriate adjective.

better the cheapest the worst the most popular the smallest larger cheaper than
Our hotel was ....... all the others in the town,
I wasn't feeling well yesterday, but I feel a bit ....... today,
It was an awful day. It was ....... day of my life,
What is ....... sport in your country?
We stayed at ....... hotel in the town, it cost us only 10 $.
The United States is very large, but Canada is .......
What's ....... country in the world?
Question No. 11/12

Compare your country and a powerful country like France.

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 12/12

Compare your friends with each other.

You should say:

Who is the most reliable?

Who is the most educated and the least educated?

Which of them do you like to spend your time with. Why?

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.