گرامر ابتدایی توانستن یا نتوانستن در زبان انگلیسی

آموزش گرامر ابتدایی توانستن یا نتوانستن در زبان انگلیسی
1433 0

Grammar about the difference between Can and Can't

برای نشان دادن توانایی در زمان حال از can (توانستن) و برای نشان دادن عدم توانایی از can’t (نتوانستن ) استفاده می کنیم.

We use can or can’t to talk about ability or disability at the present time.

Positive meaning

I can play soccer.

من می توانم فوتبال بازی کنم.

You can drive.

تو می توانی رانندگی کنی.

She can swim.

او می تواند شنا کند.

He can run very fast.

او می تواند سریع بدود.

It can fly.

او می تواند پرواز کند.

We can speak English.

ما می توانیم انگلیسی صحبت کنیم.

They can sing.

آنها می توانند آواز بخوانند.

 

Negative meaning

I can’t speak Spanish.

من نمی توانم اسپانیایی صحبت کنم.

You can’t walk on your hands.

تو نمی توانی بر روی دستانت راه بروی.

He can’t cook.

او نمی تواند آشپزی کند.

She can’t ride a bike.

او نمی تواند دوچرخه سواری کند.

It can’t read.

او نمی تواند بخواند.

We can’t read maps.

ما نمی توانیم نقشه بخوانیم.

They can’t sing.

آنها نمی توانند آواز بخوانند.

 

سوالی کردن با Can

نکته: همانطور که در مثال ها مشاهده کردید شکل can برای هیچ کدام از ضمایر تغییری نمی کند و درهمه حال ثابت است.

To change the sentence into negative we must replace subject and can.

برای سوالی کردن جمله باید جای فاعل و فعل را عوض کنیم.

You can ... = Can you ...?

Sentence question

I can play soccer.

Can I play soccer?

You can drive.

Can you drive?

She can swim.

Can she swim?

He can run very fast.

Can he run very fast?

It can fly.

Can it fly?

We can speak English.

Can we speak English?

They can sing.

Can they sing?

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

 Can could be able گرامر درباره ی تفاوت

Question No. 1/7

I'm sorry I ....... help you today, I'm really busy.

Question No. 2/7

A: Please ....... you buy some milk on your way home?

B: I ....... leave the house because I'm looking after the baby.

Question No. 3/7

I ....... ride a bike but I ....... drive a car.

Question No. 4/7

I just ....... manage to wake up on time, I'm always late.

Question No. 5/7

A: 'Hello, ....... I help you'?

B: 'Actually, no you ....... this restaurant is awful and we've been waiting here for half an hour. We're leaving'.

Question No. 6/7

Talk about your ability. (Say at least 6 sentences.)

What can you do?

What are the things you can't do?

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 7/7

What are the things you can do but your best friend can't. compare your abilities. (Write at least 6 sentneces.)

چه کارهایی شما می توانید انجام دهید اما بهترین دوستتان نمی تواند و برعکس. توانایی های خود و بهترین دوستتان را با هم مقایسه کنید.

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.