گرامر ابتدایی تفاوت حال ساده و حال استمراری

آموزش گرامر ابتدایی تفاوت حال ساده و حال استمراری در زبان انگلیسی
1407 0

What is the difference between Simple Present and Present Continuous?

تفاوت حال ساده و حال استمراری در زبان انگلیسی

وقتی می خواهیم درباره ی چیزهایی صحبت کنیم که برای ما در حالت عادی اتفاق می افتند یا وقتی درباره ی کارهای روزمره یمان در حال صحبت کردن هستیم، یا وقتی می خواهیم درباره ی حقایق کلی سخن بگوییم، از زمان حال ساده استفاده می کنیم.

We use present simple when we are talking about the things that are normally true, or they are daily routines or they are general truth.

Sentence meaning

I usually wake up at 7 o’clock.

من معمولا ساعت هفت از خواب بیدار می شوم.

Sun rises from east and sets from west.

خورشید از شرق طلوع می کند و از غرب غروب می کند.

They are from Iran.

آنها اهل ایران هستند.

You play soccer beautifully.

تو به زیبایی فوتبال بازی می کنی.

We go to work by bus.

ما با اتوبوس به محل کارمان می رویم.

He never smokes .

او هیچ گاه سیگار نمی کشد.

It has two bedrooms and a kitchen.

آن دو اتاق خواب و یک آشپزخانه دارد.

 حال ساده در انگلیسی چه نشانه ها و قید های دارد؟

Time phrases in present simple

تعداد زیادی عبارت وجود دارد که نشان می دهد ما باید از زمان حال ساده استفاده کنیم و نه از حال استمراری.

برخی از این عبارات در جدول زیر آمده است و ما بقی را خودتان باید حدس بزنید. به عنوان مثال هر دوشنبه در این جدول آمده است ومنظور این است که تمام روز های هفته را می توان به جای دوشنبه آورد.

Time phrase Time phrase

Usually

معمولا

Sometimes

گاهی اوقات

In the morning

صبح ها

On Mondays

دوشنبه ها

Never

هرگز

After I wake up

بعد از بیدار شدن از خواب

Every day

هر روز

On the weekends

آخر هفته ها

Before I go to bed

قبل از رفتن به تخت خواب

Every night

هر شب

On my birthdays

در تولدم

During the week

در طول هفته

We use present continuous to talk about an action that is happening now.

از حال استمراری برای بیان عملی که همین الان در حال انجام دادن آن هستیم استفاده می کنیم.

Simple present Present continuous

I usually work in my office.

من معمولا در دفترم کار می کنم.

Today I am working at home.

امروز من در حال کار کردن در خانه هستم.

You always drink milk.

تو همیشه شیر مینوشی.

Now you are drinking soda.

الان تو در حال نوشابه نوشیدن هستی.

She sometimes wears shoes..

او گاهی اوقات کفش می پوشد.

At this time she is wearing sneakers.

در این لحظه او در حال پوشیدن کفش های ورزشی است.

Time phrases for present continuous

نشانه های زمانی حال استمراری

Time phrase Time phrase

Now

الان

At the moment

در این لحظه

Right now

درست همین الان

Today

امروز

At the present time

در حال حاضر

Nowadays

این روزا، امروزه

نکته: این زمان با کلماتی چون نگاه کن، گوش کن، مراقب باش و ... نیز به کار می رود چرا که وقتی به کسی می گوییم گوش کن که کاری در همان زمان در حال اتفاق افتادن باشد.

مثلا: گوش کن، او دوباره دارد گیتار می زند.

Ex: Listen, he is playing the guitar again.

برای دسترسی به دروس بیشتر به  زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی حال ساده 

گرامر درباره ی زمان حال استمراری سوالی کردن و منفی کردن 

گرامر درباره ی گذشته ی استمراری، سوالی کردن و منفی کردن

گرامر درباره ی گذشته ی ساده، گذشته ی استمراری، گذشته ی کامل

 

Question No. 1/11

She ....... to the new boy in her class at the moment.

Question No. 2/11

She usually listens to pop music but she ....... to jazz these days.

Question No. 3/11

It ....... a lot in Britain.

Question No. 4/11

I ....... pizza very much.

Question No. 5/11

Find the correct verb.

does isn't don't do doesn't are
Excuse me, ........ you speak English?
What's so funny? Why ........ you laughing?
"What ........ your sister do?" "She's a dentist."
Steve is a good tennis player, but he ........ play very often.
"Where's Marta?" "I ........ know."
It ........ raining.
Question No. 6/11

Complete the sentence with correct form of the verb.

Listen! Somebody . (sing)

Question No. 7/11

Complete the sentence with correct form of the verb.

Sandra is tired. But she never home at this time. (go)

Question No. 8/11

Complete the sentence with correct form of the verb.

How often a newspaper? (you/ read)

Question No. 9/11

Complete the sentence with correct form of the verb.

It's late. home now. (I/ go)

Question No. 10/11

Describe your daily routine.

کارهای روزمره ی خود را توصیف کنید.

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 11/11

What do you think your friends are doing at the moment.

فکر میکنید دوستانتان در حال انجام چه کارهایی هستند الان.

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.