آموزش گرامر فعل be با سوم شخص مفرد

آموزش قواعد و گرامر فعل بودن با سوم شخص مفرد در زبان انگلیسی
1356 0

Be form of "am, is, are"

فعل Be به جز شکل های am و are به is هم صرف می شود.

meaning Phrase

He is

او هست (مذکر)

She is

او هست (مونث)

It is

او هست (شی)

examples for be form third person

example meaning

he is my father.

.او پدر من است

she is my sister.

.او خواهر من است

it is a phone.

.او یک تلفن است

How to change positive "be verb" to negative?

برای منفی کردن مانند دو فعل قبلی کافی است not را بعد از is اضافه کنیم.

Phrase meaning

He is not

او نیست (پسر)

She is not

او نیست(دختر)

It is not

او نیست (شی)

Some example with "is"

Sentence meaning

He is not a doctor.

او (پسر) یک دکتر نیست.

She is not a teacher.

او (دختر) یک معلم نیست.

It is not a good book.

او یک کتاب خوب نیست .

 

توجه داشته باشید در فعل (am) در حالت منفی مخفف نمی شود.

I amn't a teacher (wrong)

I am not a teacher.

نکته ی دوم که باید به آن توجه داشته باشید این است که در جواب های کوتاه از مخفف فعل (be) استفاده نمی کنیم.

A: Is she your brother?

B: Yes, he's. (wrong)

B: Yes, he is.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی فعل بودن ، منفی کردن و سوالی کردن آن (قسمت اول)

 ( گرامر درباره ی فعل بودن به همراه منفی و سوالی کردن آن (قسمت سوم

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با فعل بودن 

گرامر درباره ی فعل (be or do) 

گرامر درباره ی چینش کلمات در جملات سوالی 

Question No. 1/9

John ....... in bed.

Question No. 2/9

....... a student. I’m a teacher.

Question No. 3/9

Our house ....... very big.

Question No. 4/9

My mother ....... a doctor.

Question No. 5/9

A: ....... I in class 8?

B: No, you ....... . You’re in class 6.

Question No. 6/9

فعل مناسب را در جمله ی زیر قرار دهید.

Your shoes very dirty.

Question No. 7/9

فعل مناسب را در جمله ی زیر قرار دهید.

I a taxi driver.

Question No. 8/9

در جای خالی فعل مناسب بنویسید. مثبت یا منفی بودن فعل با علامت داخل پرانتز نشان داده شده است.

am / am not

is / is not

are / are not

I (+) 20. My father (+) from Brazil. My mother (-) from Brazil. Her parents (+) from Dublin. Paul and Simon (-) my brothers. I (-) the oldest.

Question No. 9/9

فعل مناسب را در جمله ی زیر قرار دهید.

Jenny not 18 years old.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.