فعل be + منفی و سوالی کردن آن در زبان انگلیسی

آموزش قواعد و گرامر فعل بودن به همراه منفی و سوالی کردن آن در زبان انگلیسی
1343 0

سوالی کردن فعل "be"

فعل Be به راحتی سوالی می شود. برای سوالی کردن این فعل کافی است جای فعل و فاعل را عوض کنیم. (در زبان فارسی برای سوالی کردن فقط لحن خود را عوض می کنیم، اما در انگلیسی علاوه بر تغییر لحن جای فعل و فاعل هم عوض می شود.)

sentence question

I am a good student.

من شاگرد خوبی هستم.

Am I a good student?

من شاگرد خوبی هستم ؟

You are Brazilian.

شما برزیلی هستید.

Are you Brazilian?

شما برزیلی هستید؟

She is my teacher.

او معلم من است.

Is she my teacher?

او معلم من است؟

He is in the class.

او در کلاس است.

Is he in the class?

او در کلاس است؟

It is a laptop.

این یه لپتاپ است.

Is it a laptop?

این یه لپ تاپ است؟

We are in Mashhad.

ما در مشهد هستیم.

Are we in Mashhad?

ما در مشهد هستیم؟

They are good shoes.

آنها کفش های خوبی هستند.

Are they good shoes?

آنها کفش های خوبی هستند؟

توجه داشته باشید در فعل (am) در حالت منفی مخفف نمی شود.

I amn't a teacher (wrong)

I am not a teacher.

نکته ی دوم که باید به آن توجه داشته باشید این است که در جواب های کوتاه از مخفف فعل (be) استفاده نمی کنیم.

A: Is she your brother?

B: Yes, he's. (wrong)

B: Yes, he is.

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

 

لینکهای مرتبط

گرامر درباره ی فعل بودن ، منفی کردن و سوالی کردن آن (قسمت اول)

گرامر درباره ی فعل بودن با سوم شخص مفرد ( قسمت دوم)

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با فعل بودن 

گرامر درباره ی فعل (be or do) 

گرامر درباره ی چینش کلمات در جملات سوالی 

Question No. 1/9

A: Where’s Lisa from?

B:....... from Canada.

Question No. 2/9

A: Where ....... Santiago?

B:....... it in Chile?

A: Yes, ....... .

Question No. 3/9

A: ....... I in your class?

B: Yes, .......

Question No. 4/9

A:Where are Luisa and Pedro from?

B:....... from Spain.

Question No. 5/9

به جای کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده چه ضمیری می توان استفاده کرد؟

You and Henry are 16 years old. ....... are 16 years old.

Question No. 6/9

جواب ها را به سوالات مناسب وصل کنید.

No, I'm not. Black. No, it's black. My sister. Toronto. No, she's Canadian. In your bag. No, you are not.
Where's Anne from?
Am I late?
Who's that woman?
What color is your bag?
Is your car blue?
Are you hungry?
Where's the camera?
Is Nicole from Boston?
Question No. 7/9

کلمات زیر را مرتب کنید و یک سوال بسازید.

(your suitcase/this/is)?

Question No. 8/9

کلمات زیر را مرتب کنید و یک جمله بسازید.

(a student/you/are).

Question No. 9/9

کلمات زیر را مرتب کنید و یک سوال بسازید.

(your ID card, please/is/where)?

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.