درک مطلب انگلیسی با موضوع کتابی برای یک پسر بچه

درک مطلب و داستان کوتاه انگلیسی
1702 1

در این بخش برای شما یک درک مطلب داریم. ابتدا متن را با دقت بخوانید و سعی کنید ایده ی کلی متن را بفهمید حتی اگر معنی تمام کلمات را بلد نیستید. سپس به سوالات طرح شده در پایین متن با دقت و حوصله جواب بدهید. پس از جواب دادن به تمامی سوال ها، نتیجه برای شما نمایش داده می شود. به منظور سهولت بیشتر، لغات جدید متن به همراه معنی فارسی آن در جدول آورده شده است. کلمات را به همراه تلفظ صحیح آنها حفظ کنید.

A book as a gift

Rose and her son, Ted, like to read books. Rose wants to buy Ted a book for his birthday. She goes to the bookstore.

Rose asks the store clerk, “What is a good book for my son? ” The store clerk says, “Look for books with bright pictures. Look for books with only a few words on each page. Choose books about things your child likes.”

Rose replies, “Ted likes trucks.” The store clerk shows Rose the children’s section. Rose finds a blue and red book with lots of trucks in it. It has few words on the pages. “Ted will like this book,” Rose thinks. She buys the book for him.

ترجمه ی متن

رز و پسرش تد دوست دارند کتاب بخوانند. رز می خواهد برای تولد تد کتاب بخرد. او به کتاب فروشی می رود.

رز از فروشنده می پرسد چه کتابی برای پسرم خوب است؟ فروشنده پاسخ می دهد کتاب هایی را پیدا کن که عکس های جذاب و جالب دارد. کتابی را پیدا کن که کلمات کمی در هر صفحه دارد. کتابی را انتخاب کن که درباره ی موضوعات مورد علاقه ی پسرت باشد.

رز پاسخ می دهد تد عاشق کامیون ها است. فروشنده به رز قسمت کودکان را نشان می دهد. رز کتاب آبی و قرمز پیدا می کند که پر از عکس های کامیون است و کلمات کمی دارد.رز فکر می کند که تد از این کتاب خوشش می آید و آن را می خرد.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

فعل های پرکاربرد و متداول

گرامر فعل های با to

گرامر برای پیش بینی (Will, won’t) 

لسنینگ درباره ی هدیه ی روز تولد

لسنینگ درباره ی جشن تولد

Buy
We must Buy furniture for our new house.
خریدن
ما باید برای خانه جدیدمان مبلمان بخریم.
Reply
I asked him but he didn’t Reply.
جواب دادن
من از او پرسیدم اما او پاسخی نداد.
Ask
Can I Ask a question?
پرسیدن
می توانم یه سوالی بپرسم؟
want
What do you want for your birthday?
خواستن
برای تولدت چه چیزی می خواهی؟
bookstore
A bookstore is a good place to buy books.
کتاب فروشی
کتاب فروشی مکان مناسبی است برای خرید کتاب.
Store clerk
The clerk is out of store.
فروشنده
فروشنده بیرون مغازه است.
bright
Books for children have lots of bright pictures.
شاد و پرانرژی
کتاب های بچه ها عکس های زیاد و شادی دارند.
each
You have a bottle in each hand.
هر
تو یک بطری در هر یک از دستانت داری.
page
The address is on page 34.
صفحه
آدرس صفحه ی سی و چهار می باشد.
choose
Which one do you choose? Ice cream or chocolate.
انتخاب کردن
کدام را انتخاب می کنی؟ بستنی و یا شکلات؟
truck
A truck is a heavy car.
کامیون
کامیون یک ماشین سنگین است.
word
What does that word mean?
کلمه
آن لغت به چه معناست؟
Question No. 1/4

Who likes to read books?

Question No. 2/4

Rose wants to Buy her son a book for his ......

Question No. 3/4

Ted likes books about .....

Question No. 4/4

What colour is the book?

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.