داستان انگلیسی درباره نامه ی والدین برای معلم

داستان کوتاه انگلیسی با موضوع نامه ی والدین برای معلم ها به همراه ترجمه فارسی
1300 0

Short story about a letter to parents

Tim’s mom got a postcard in the mail. It said that it had been six months since his last visit to the dentist. It’s time for Tim’s teeth to be cleaned. Mom knows it is best to have his teeth cleaned and checked twice a year. (It’s good for Mom to have her teeth checked twice a year, too.)

Mom wrote a note to Tim’s teacher. The note said: Dear Ms. Dorn, Tim has to go to the dentist today. I will pick him up at 10:00 this morning. I plan to have him to school by 11. Thank you.

Mom signed her name at the bottom of the note. Mom put the note in Tim’s school folder. Mom told Tim to give the note to his teacher. Mom got to school a little before 10:00 a.m. She went to the school office. She signed the form that said she was taking Tim out of school. Then she went to Ms. Dorn’s classroom. Tim was ready to go.

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی نامه ای به والدین

مادر تیم یک کارت پستال دریافت می کند. در آن نوشته شده بود که از مراجعه ی قبلی پسر شما به دندان پزشکی شش ماه می گذرد. زمان آن رسیده بود که دندان های تیم تمیز و ترمیم شود. مادر او می دانست که باید هر سال تیم را به دندان پزشکی ببرد. این موضوع برای دندان های خود مادر هم مهم و حیاتی بود.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی فعل با تو  (Infinitive)

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با فعل های بی قاعده و منفی کردن و سوالی کردن

لغات مربوط به زمان، ساعت و دقیقه

لغات مربوط به لوازم و وسایل موجود در کلاس درس

لسنینگ درباره ی رفتن به دکتر

لسنینگ درباره ی مراجعه به پزشک

درک مطلب درباره ی تاثیر تحصیل

درک مطلب درباره ی سکته ی قلبی

ready
She gets ready 1 hour before her shift starts.
آماده
او یک ساعت قبل از اینکه شیفتش شروع شود حاضر می شود.
pick up
I picked up the book and put it on the table.
برداشتن
کتاب را برداشتم و آن را روی میز گذاشتم.
twice
I don’t tell you everything twice
دو بار
.من هر حرفی رو دوبار تکرار نمیکنم
Dentist
You should go to Dentist at least twice a year.
دندانپزشک
.شما باید حداقل سالی دو بار به دندانپزشکی بروید
check
چک کردن
Sign
علامت
Folder
The Folder was on your desk.
پوشه
.پوشه روی میزت بود
Little
I eat very Little in the day.
یک کم
.من در روز خیلی کم غذا میخورم
pick him up
برداشتن از جایی
Bottom
قسمت پایینی
Question No. 1/5

They want to go to dentist because Tim has a toothache

Question No. 2/5

They go to dentist two times every year.

Question No. 3/5

Tim’s Mother called school and talked to Tim’s teacher.

Question No. 4/5

Mom arrived to school a little after 10.

Question No. 5/5

Mom signed a form in the school’s office.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.