در این بخش برای شما یک درک مطلب داریم. ابتدا متن را با دقت بخوانید و سعی کنید ایده ی کلی متن را بفهمید حتی اگر معنی تمام کلمات را بلد نیستید. سپس به سوالات طرح شده در پایین متن با دقت و حوصله جواب بدهید. پس از جواب دادن به تمامی سوال ها، نتیجه برای شما نمایش داده می شود. به منظور سهولت بیشتر، لغات جدید متن به همراه معنی فارسی آن در جدول آورده شده است. کلمات را به همراه تلفظ صحیح آنها حفظ کنید.

داستان زیر را بخوانید و پاراگراف های آن را مرتب نمایید. شما باید عدد پاراگراف را در جای خالی قرار دهید. کدام پاراگراف اول است؟ در جای خالی 1 را قرار دهید.

Short story about job interview

Question No. /

Ming goes to English class. She asks her teacher, Gail, what she should know about job interviews. Gail says, “This is a good question. Let’s discuss some job interview tips in class today.” Gail makes a list on the white board. The list reads

Ming asks, “Should I ask about pay?” Gail says, “Yes, but wait until the end of the interview.” Ming is thankful for the tips. She feels more prepared.

● Know where to go for the interview.

● Be there on time. (Don’t be late!)

● Wear neat, clean clothes.

● Smile and be friendly.

● Ask questions that you have about the job.

Ming has her first job interview in two days. She is nervous. She is unsure of what to expect. She is worried about what to do.

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی مصاحبه ی شغلی

مینگ قرار است اولین مصاحبه ی شغلیش را داشته باشد. به همین خاطر او نگران است و نمیداند باید منتظر چه چیزی باشد. او نمی داند چه کند. بنابراین از معلم انگلیسی اش کمک می گیرد.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر جملات دستوری یا امری

گرامر Should, Shouldn’t

کلمات مربوط به توصیف شخصیت افراد

کلمات مربوط به مدرسه، دانشگاه و رشته تحصیلی

کلمات مربوط به توصیف شغل و صفت های مربوط به آن

درک مطلب درباره ی دنبال کار گشتن

درک مطلب درباره ی  جست و جوی شغل مورد علاقه

لغت ها /17 لغت جدید
on time
You need to be at work on time.
سر وقت
شما باید به موقع سر کار حاضر شوید.
smile
He smiles at the girl.
لبخند زدن

او به آن دختر لبخند می زند.

Ask
Can I Ask a question?
پرسیدن
می توانم یه سوالی بپرسم؟
Question
Please answer my Question.
سوال
لطفا به سوال من پاسخ بدهید.
nervous
عصبی و استرسی
worried
نگران
Tip
There is an important Tip for the test.
نکته
.نکته ی مهمی برای این امتحان وجود دارد
interview
He wore his best clothes for the interview
مصاحبه
.او بهترین لباسش را برای مصاحبه پوشید
Unsure
I was Unsure how to reply to this question
نا مطمئن
.من مطمئن نبودم که چگونه به این سوال پاسخ دهم
Expect
You can't Expect him to be perfect. Nobody is perfect.
انتظار داشتن
شما نمیتوانید انتظار داشته باشید که او کامل باشد. هیچ کس کامل نیست
Discuss
They had important matters to Discuss.
بحث و گفتگو کردن
.آنها مسائل مهمی برای گفتگو داشتند
neat
Keep your room neat and clean.
شسته و رفته، تمیز
.اتاق خود را تمیز و مرتب نگه دارید
friendly
We had a friendly match with them.
دوستانه
.ما یک بازی دوستانه با آنها داشتیم
pay
I pay the price by credit card.
پرداخت کاری
.من هزینه را با کارت پرداخت میکنم
wait until
We have to wait until we reach our goals.
صبرکنیم تازمانی که
.من باید صبر کنیم تا زمانی که به اهدافمان برسیم
thankful
I am so thankful of you for your help.
ممنون دار
.از اینکه کمکم میکنید ممنون دارم
prepared
This store sells prepared food.
آماده
این مغازه غذای آماده می فروشد.
نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.