در این بخش برای شما یک درک مطلب داریم. ابتدا متن را با دقت بخوانید و سعی کنید ایده ی کلی متن را بفهمید حتی اگر معنی تمام کلمات را بلد نیستید. سپس به سوالات طرح شده در پایین متن با دقت و حوصله جواب بدهید. پس از جواب دادن به تمامی سوال ها، نتیجه برای شما نمایش داده می شود. به منظور سهولت بیشتر، لغات جدید متن به همراه معنی فارسی آن در جدول آورده شده است. کلمات را به همراه تلفظ صحیح آنها حفظ کنید.

متن زیر را بخوانید و نام مناسب برای این متن انتخاب کنید.

شخصی به نام رائل به خاطر بسته شدن محل کار قبلی اش بی کار می شود به همین دلیل از دوست خود که در مدرسه ی فنی حرفه ای کار می کرده است درخواست کمک می کند. و .....

 

The place where Raul works closed.  Raul is unemployed.  He cannot find a job in town that uses his skills.  He does not want to move.  He wants to learn a new job skill. 

Raul calls Kris at the technical school.  “I need to learn some new job skills.  When do you hold classes?” Raul asks.  Kris replies, “We have classes during the day and in the evening.”

How long would it take me to finish?” asks Raul.  “Most programs are two years long. That is one reason why students come to our school,” Kris says.  “Other reasons are cost and class size. Both are lower than at other schools.”

“Could I visit your school on Friday?” Raul asks.  “Yes” says Kris, “I’ll see you then.”

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

کلمات مربوط به شغل ها

فعل های پرکاربرد و متداول

گرامر حال ساده با کلمات پرسشی

چینش کلمات در جملات سوالی

درک مطلب درباره ی مصاحبه ی شغلی

درک مطلب درباره ی دنبال کار گشتن

درک مطلب درباره ی جست و جوی شغل مورد علاقه

لسنینگ درباره ی جشن فارق التحصیل

Word Meaning Example

place

مکان

Museum is a good place to see the art.

.موزه مکان خوبی برای دیدن هنر است

unemployed

بی کار

Unemployed boys cannot get married.

.پسران بی کار نمی توانند ازدواج کنند

skill

مهارت

Speaking skill is the most important in teaching English.

.مهارت گفتاری مهمترین مهارت در تدریس زبان انگلیسی است

move

تکان خوردن

We need to move our house.

.ما باید خانه یمان را جا به جا کنیم

technical school

هنرستان

In technical school students learn different skills.

.در هنرستان دانش آموزان مهارت های مختلفی می آموزند

Hold

نگه داشتن

I will hold your bag. You go and come back fast.

.من کیفت را نگه می دارم. تو برو و زود برگرد

reply

پاسخ دادن

The child asked a question but her mother didn’t reply.

.بچه از مادرش یک سوال پرسید اما مادرش پاسخ نداد

during

در طول

During the morning most people are busy.

.در طول روز بیشتر آدم ها مشغول هستند

How long

چه مدت

How long does it take us to get to Tehran from Mashhad?

چه مدتطول می کشد تا از مشهد به تهران برسیم؟

Most

بیشترین

Most of the people like pizza.

.بیشتر آدم ها پیتزا دوست دارند

reason

دلیل

You have a good reason for your trip.

.تو دلیل خوبی برای سفرت داری

cost

هزینه داشتن

ارزیدن

This bag costs 100.000 Tomans.

.این کیفت صد هزار تمان می ارزد

Both

هر دو

Which one do you like? Fish or chicken? I like both.

.کدام یک را دوست داری؟ ماهی یا مرغ؟ من هر دو را دوست دارم

low

پایین

Temperature in winter is low.

.درجه حرارت در زمستان پایین است

visit

ملاقات کردن

We need to visit our grandpa.

.ما نیاز داریم پدربزرگ مان را ملاقات کنیم

سوالات
Question No. 1/1

What is the best topic for the text?

نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.