درک مطلب ساده انگلیسی درباره ی زندگی سخت مادر با دو فرزند که باید زیاد کار کند

Basic reading and short stories in English about a woman with children that needs to work hard
1011 0

در این بخش برای شما یک درک مطلب داریم. ابتدا متن را با دقت بخوانید و سعی کنید ایده ی کلی متن را بفهمید حتی اگر معنی تمام کلمات را بلد نیستید.سپس به سوالات طرح شده در پایین متن با دقت و حوصله جواب بدهید. پس از جواب دادن به تمامی سوال ها، نتیجهبرای شما نمایش داده می شود. به منظور سهولت بیشتر، لغات جدید متن به همراه معنی فارسیآن در جدول آورده شده است. کلمات را به همراه تلفظ صحیح آنها حفظ کنید.

 

 

 

متن زیر را بخوانید و نام مناسبی برای متن فوق بیابید.

Short story about a mother who has to work a lot

 

Pam is busy. She works two jobs six days a week. Plus, she is the mom of two young children. She drinks a lot of coffee. It helps her stay awake.

After work, Pam cooks dinner for herself and her children. Then she tucks her kids into bed. She goes to bed too, but cannot get to sleep. She only gets about four hours of sleep each night.

In the morning Pam is tired. She is angry with her kids. She often thinks, “I need more sleep. I want to be a kind mom. I want to feel good. I need more sleep.”

Pam looks to the Internet for help. She finds a good website with these sleep tips: do not use caffeine; take a walk; stretch; read a book; take deep breaths. Pam plans to try them this week.

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی مادری که مجبور است زیاد کار کند.

پام مادر دو فرزند است که به صورت تمام وقت کار می کند. او دو شغل دارد و به شدت خسته می شود و برای غلبه بر خستگی اش ناچار است قهوه زیاد بنوشد. او وقتی به خانه بر می گردد باید به کارهای خانه مشغول شود و .....

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

کلمات مربوط به بیان احساسات

کلمات مربوط به توصیف شخصیت افراد

گرامر توانستن یا نتوانستن

لسنینگ درباره ی صبح را دوست داریم یا نه

لسنینگ درباره ی ترک عادت بد

لسنینگ درباره ی مشکلات سلامتی

درک مطلب درباره ی مرخصی گرفتن

درک مطلب درباره ی مرخصی با حقوق یا بی حقوق

Tired
I am really Tired of this job.
خسته
من واقعا از این شغل خسته شدم.
Busy
I can't come because I am very Busy.
شلوغ
من نمیتوانم بیایم زیرا سرم خیلی شلوغ است.
Plus
Two Plus three is five.
به اضافه
.دو به اضافه سه می شود پنج
young
His friend is very young
جوان
.دوستش خیلی جوان است
awake
Last night I stayed awake until dawn.
بیدار
.دیشب تا سحر بیدار ماندم
Tip
There is an important Tip for the test.
نکته
.نکته ی مهمی برای این امتحان وجود دارد
stretch
In the morning I stretch my hands.
حرکات کششی انجام دادن
.سر صبح من دست هایم را می کشم
tuck
قرار دادن روی تخت
deep breath
نفس عمیق
Question No. 1/1

What is the best topic for the text?

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.