گرامر ابتدایی چینش و ترتیب کلمات در جملات سوالی در زبان انگلیسی

آموزش گرامر ابتدایی چینش کلمات در جملات سوالی در زبان انگلیسی
1346 0

what is the word order in questions?

کجا باید از do استفاده کنیم و کجا از am/is/are؟

برای اینکه با فعل be سوال بسازید باید از جدول زیر کمک بگیرید.

Questions with be

Wh Question word Verb Subject 1

 

Are

they

Americans?

 

Is

this

Your coat?

How old

are

you?

 

What time

is

it?

 

Questions with main verb


برای سوالی کردن با فعل اصلی

Wh Question word Auxiliary Subject Base form of the verb

 

Do

you

speak English?

 

Does

she

speak Spanish?

Where

do

you

live?

What

does

your sister

do?

What music

do

You

like?

When

does

Ali

go to the gym?

How

do

you

spell your name?

So as you see, we can't use [be] when we have a main verb in simple present.

همانطور که می بینید وقتی در جمله فعل اصلی مثل خوردن، گرفتن، نوشیدن و ... داریم نمی توانیم از فعل be استفاده کنیم.

Example:

Do you like Spanish? (Correct)

Are you like Spanish?( wrong)

Do not use auxiliary do and does in questions with be.

Question words in English

Question word Meaning
Which

کدام؟

When

کی؟

How often

هر چند یک بار؟

Whose

مال چه کسی؟

Where

کجا؟

Who

چه کسی؟

کجا نباید از فعل do و does استفاده کرد؟

در جملات سوالی با فعل be از do و does استفاده نکنید.

1- وقتی در جلمه فعل اصلی نداریم.

Example:

Where are you from?

2- وقتی سوال در زمان حال استمراری می باشد. (یعنی به فعل (ing) چسبیده باشد.)

Example:

What are you doing?

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی حال ساده با کلمات پرسشی 

گرامر درباره ی حال ساده و شکل منفی و سوالی حال ساده 

   he, she, it گرامر درباره ی زمان حال ساده

گرامر درباره ی ترتیب کلمات در سوال 

Question No. 1/9

Which one is correct?

Question No. 2/9

Which one is correct?

Question No. 3/9

Which one is correct?

Question No. 4/9

کلمات را مرتب کنید و سوال مناسب را بنویسید.

(get/ When/ do/ you/ up/ in the morning)?

Question No. 5/9

کلمات را مرتب کنید و سوال مناسب را بنویسید.

(Where / does/ buy/ John / his car) ?

Question No. 6/9

در عبارت نوشته شده از چه کلمه ی پرسشی باید استفاده کرد؟

Whose How often When Where Who Which
In 2012.
Yours
He
To the party
Twice a week
This one
Question No. 7/9

داستان زیر را بخوانید و سه سوال برای آن بسازید.

Ali is a doctor. He works hard. He doesn't have many friends, because he is usually very busy. He is very rich and spends most of his money on travelling to different countries. He is married and has 2 sons. His sons want to be teachers.

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 8/9

سوال زیر را به انگلیسی بنویسید.

چرا به مدرسه می روی؟

word count: 60
Question No. 9/9

سوال زیر را با انگلیسی بنویسید.

آیا خواهر تو یک دکتر است؟

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.