گرامر کاربردهای مختلف Will , Won’t در زبان انگلیسی

آموزش گرامر کاربردهای مختلف Will , Won’t در زبان انگلیسی
1615 0

Grammar about "will and won't" for "Offer, Promise and Immediate decision"

 

We use will and won’t + base form of the verbs for making decisions, offers and promises.

(will/ won't) کاربرد های دیگری هم دارند. وقتی می خواهیم تصمیم آنی بگیریم یا به کسی قولی دهیم یاپیشنهادی دهیم می توانیم از (will/ won't) استفاده کنیم.

In question with “I” and “we” instead of will use “Shall”.

وقتی می خواهیم با "من" و "ما" سوال بسازیم باید به جای "will" از "shall" استفاده کنیم.

Shall we go for a walk?

بریم قدم بزنیم؟

کاربرد های مختلف "Will" و "Won't"

"Will" and "won't" for Immediate Decision (تصمیم آنی گرفتن)

Example Meaning

I will stay for dinner.

ما برای شام می مانیم.

I will buy the blue shirt.

من پیراهن آبی را می خرم.

I will pay in cash.

من با پول نقد حساب می کنم.

"Will" and "won't" for offer (پیشنهاد دادن)

Example Meaning

I will help you with your homework.

من در تکالیفت کمکت می کنم.

I’ll open the windows if it is hot.

اگر گرم است پنجره را باز می کنم.

I’ll carry your bag if it is heavy.

اگر کیف شما سنگین است من برای شما می آورم.

"Will" and "won't" for promise (قول دادن)

Example Meaning

I won’t tell anyone about your secret.

من راز شما را به هیچ کس نمی گویم.

I will always love you.

همیشه عاشقت خواهم ماند.

I will call you at 7 o’clock.

ساعت هفت به شما زنگ می زنم.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی برای پیش بینی(Will, won’t) 

گرامر درباره ی برنامه ریزی برای آینده با (Be going to) 

گرامر درباره ی پیش بینی آینده با (Be going to)

گرامر درباره ی زمان های آینده

گرامر درباره ی زمان آینده

Question No. 1/13

He ....... famous one day.

Question No. 2/13

....... you later.

Question No. 3/13

....... be at home later?

Question No. 4/13

....... be sunny tomorrow?

Question No. 5/13

She ....... arrive home until 8 pm tonight.

Question No. 6/13

I think she ....... pass the exam.

Question No. 7/13

You won't ....... rich as a teacher!

Question No. 8/13

I don't think I ....... go out tonight.

Question No. 9/13

....... open the door for me?

Question No. 10/13

....... know the answer.

Question No. 11/13

What is the purpose of each sentence? Offer, Decision, Promise, or Prediction.

Promise Decision Offer Prediction
This is cheap, I'll buy it.
It will be very warm next summer.
I will show you how this machine works tomorrow.
Are you hungry? I'll bring you some food.
Question No. 12/13

What will you do this weekend?

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 13/13

Write 4 promises that people usually make but they break them easily?

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.