شکل جمع اسم ها در زبان انگلیسی

Basic Grammar about plural forms in English
1357 0

Plurals in Enlish

چگونه در انگلیسی اسامی را جمع ببندیم؟

در زبان انگلیسی برخی از اسامی جمع بسته می شوند و برخی دیگر چون غیر قابل شمارش هستند جمع بسته نمی شوند. شکل جمع این اسامی ممکن است در هر اسم متفاوت باشد و با حفظ کردن چندین قانون به راحتی می توانید همه ی اسامی قابل شمارش را جمع ببندید.

Singular Meaning

book

door

chair

laptop

کتاب

در

صندلی

لپ تاپ

class

bus

brush

church

box

کلاس

اتوبوس

قلمو

کلیسا

جعبه

country

dictionary

baby

کشور

دیکشنری

بچه

Wolf

Wife

Shelf

knife

گرگ

همسر (زن)

قفسه

چاقو

 

Singular Plural Spelling

A book

A door

A chair

A laptop

books

doors

chairs

laptops

Add –s

A class

A bus

A brush

A church

A box

A tomato

classes

buses

brushes

churches

boxes

tomatoes

Add –es after s, sh, o, ch, x

A country

A dictionary

A baby

countries

dictionaries

babies

Consonant + y = ies

A Wolf

A Wife

A Shelf

A knife

wolves

wives

shelves

knives

F = ves

بعضی از کلمات دارای جمع بی قاعده هستند. یعنی حالت جمع آنها از هیچ یک از قوانین بالا پیروی نمی کند و باید به همین شکل آنها را به خاطر سپرد.

Singular Irregular plural

Man

Woman

Child

Person

Men

Women

Children

people

نکته: در مثال های بالا مشاهده کردید که شکل کلمه و دیکته ی آن کاملا تغییر کرد.

توجه داشته باشید که برای اسامی جمع باید فعل جمع استفاده کنید.

These are apples.

This is an apple.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

Question No. 1/8

They ate some ....... .

Question No. 2/8

These ....... are so expensive.

Question No. 3/8

Those are her ....... over there.

Question No. 4/8

Those are ....... for ....... .

Question No. 5/8

شکل جمع کلمه ی زیر را بنویسید.

library

Question No. 6/8

شکل جمع کلمه ی زیر را بنویسید.

person

Question No. 7/8

There ....... three apples on the table.

Question No. 8/8

کلمه مناسب را پیدا کنید.

are This These is
....... are lots of potatoes.
the water ....... very cold.
....... is an apple.
The two apples ....... great.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.