جایگاه و ویژگی های صفت ها در زبان انگلیسی

Basic Grammar about place and features of adjectives in English
1666 0

Place and features of adjectives in English

نقش صفت در جمله توصیف اسم است. کلماتی مانند زیبا، خوب، بد، زشت، سریع، آرام، بلند، کوتاه، چاق، لاغر و .... صفت محسوب می شود. برای استفاده درست از صفت ها باید چندین قانون را بدانید.

.در زیر این قوانین را با هم می خوانیم

Use adjectives before a noun

صفت ها در زبان انگلیسی همیشه قبل از اسم می آیند.

Phrase meaning

Fast car

ماشین سریع

Black cat

گربه ی سیاه

Big house

خانه ی بزرگ

Old man

مرد پیر

New cellphone

تلفن همراه جدید

White T-shirt

تی شرت سفید

Beautiful girl

دختر خوشگل

Use adjectives after a verb Be

صفت ها بعد از فعل(be) یعنی بودن می آیند.

Be verb: am, is, are

Sentence meaning

He is fat.

او چاق است.

She is tall.

او قد بلند است.

We are Iranian.

ما ایرانی هستیم.

The shoes are old.

کفش ها قدیمی هستند.

The dog is angry.

سگ عصبانی است.

The boys are happy.

پسر ها خوشحال هستند.

I am sad.

من ناراحت هستم.

Adjectives are the same for singular and plural

برای صفت فرقی نمی کند که اسم مفرد باشد یا جمع. یعنی صفت جمع بسته نمی شود. دقیقا مثل زبان فارسی.

Sentence meaning

He is an old man.

او یک مرد پیر است.

They are old men.

آنها مردهای پیر هستن.

The boy is active.

پسر فعال است.

The boys are active.

پسرها فعال هستند.

The book is colorful.

کتاب رنگی است.

The books are colorful.

کتاب ها رنگی هستند.

Adjectives are the same for man and woman

برای صفت ها فرقی نمی کند که اسم مذکر است یا مونث. همیشه یک شکل دارد. دقیقا مثل زبان فارسی.

Sentence meaning

Happy boy

پسر خوشحال

happy girl

دختر خوشحال

cute boy

پسر ناز

cute cat

گربه ی ناز

cute girl

دختر ناز

nice shoes

کفش های خوب

nice man

مرد خوب

nice woman

زن خوب

 

کلمه ی (very) به معنای (خیلی) همیشه قبل از صفت استفاده می شود.

A very fast car

در جدول زیر تعدادی صفت همراه با معنی آنها وجود دارد. لطفا صفت ها را یاد بگیرید و سعی کنید با آنها جمله بسازید.

صفت معنی
tall قدبلند
short کوتاه
old پیر، قدیمی
new جدید
young جوان
beautiful زیبا
ugly زشت
hot داغ
cold سرد
fast سریع
slow کند و آرام
good خوب
bad بد
poor فقیر
rich پولدار
strong قوی
weak ضعیف
happy خوشحال
sad ناراحت
expensive گران
cheap ارزان
fat چاق
thin لاغر
kind مهربان
smart باهوش

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

 Comparatives and superlatives گرامر درباره ی تفاوت صفت های 

گرامر درباره ی قید حالت و جایگاه قید حالت 

Question No. 1/8

It’s ....... ....... ....... house.

Question No. 2/8

That’s a ....... ....... ....... .

Question No. 3/8

They are ....... ....... .

Question No. 4/8

A Ferrari ....... ....... .

Question No. 5/8

Maria ....... ....... ....... ....... .

Question No. 6/8

Our cat ....... ....... ....... .

Question No. 7/8

صفت هایی که برای انسان به کار می روند را علامت بزنید.

Question No. 8/8

صفت های مخالف را به هم وصل کنید.

Young Thin Bad Cold Rich Fast
Fat
Hot
Poor
Good
Old
Slow

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.