گرامر مقایسه ی دو چیز در زبان انگلیسی

آموزش گرامر مقایسه ی دو چیز در زبان انگلیسی
1329 0

Grammar about comparative adjectives

 

برای مقایسه ی دو شی یا دو نفر با هم از صفت های مقایسه ایی استفاده کنید.

Use comparative adjectives to compare two things or people.

Example: Ali is older than Sara.

مثال : علی از سارا بزرگتر است.

 

پس در اینجا سارا و علی با هم مقایسه می شوند، در نتیجه تغییراتی در شکل صفت به وجود می آید. برای تغییر صفت به روش زیر عمل می کنیم.

 

چگونه صفت مقایسه ای بسازیم؟

 

One-syllable adjectives in comparative

 

Adjective Comparative Rules

 

Small

Cold

Short

 

Smaller

Colder

Shorter

One syllable:+er

قانون صفت های تک سیلابی: بیشتر صفت های تک سیلابی را می توان با افزودن er به صفت مقایسه ای تبدیل کرد.

 

adjective ending consonant + -y in comparative

Adjective Comparative

 

Busy

Friendly

Cloudy

Snowy

 

Busier

Friendlier

Cloudier

snowier

 

قانون صفت های دو سیلابی که به (y) ختم می شوند: اگر صفت چند سیلابی باشد و به حرف ( y ) ختم شود و قبل از آن حرف بی صدا بیاید، باید (y ) به (i) تبدیل شود. و سپس (er) اضافه شود.

Two or more syllables adjectives in comparative

Adjective Comparative Rules

Expensive

Beautiful

modern

More expensive

More beautiful

More modern

More + adjective

مثال برای صفت های مقایسه ای

Some examples for comparative adjectives

برای درک بهتر این گرامر به مثال های زیر دقت کنید.

Sentence meaning

My house is bigger than your house.

خانه ی ما از خانه ی شما بزرگتر است.

I am younger than Ali.

من از علی جوانتر هستم.

She is more beautiful than her sister.

او از خواهرش زیباتر است.

Benz is more expensive than Pride.

بنز از پراید گرانتر است.

Summer is hotter than spring.

تابستان از بهار گرم تر است.

Russia is more powerful than Turkey.

روسیه از ترکیه قدرتمند تر است.

Mashad is smaller than Tehran.

مشهد از تهران کوچکتر است.

Airplane is faster than bike.

هواپیما از دوچرخه سریع تر است.

Irregular form of comparatives:

adjective comparative
good better
bad worse
far farther

Examples:

I feel good today, yesterday I felt better.

This movie is bad. The other one is even worse.

Mashad to Tehran is farther to Mashad to Ghorgan.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی ساخت صفت های برتر و افضل

گرامر درباره ی تفاوت صفت های Comparatives and superlatives 

صفت تفضیلی و برتر در صفت های مقایسه ای

Question No. 1/12

His kitchen is ....... than her kitchen.

Question No. 2/12

His kitchen is ....... than her kitchen.

Question No. 3/12

This test is ....... than the test we took yesterday.

Question No. 4/12

The brown bird is ....... than the yellow bird.

Question No. 5/12

His headache was bad yesterday. Today it is ....... .

Question No. 6/12

Yesterday I was sick. Today I feel ....... .

Question No. 7/12

John is ....... than he was yesterday.

Question No. 8/12

The boys are ....... today than they were yesterday.

Question No. 9/12

Complete the gap with the comparative form of the adjective in the parentheses.

My Latin class is (boring) than my English class.

Question No. 10/12

Complete the gap with the comparative form of the adjective in the parentheses.

Dogs are (intelligent) than rabbits.

Question No. 11/12

Compare summer and winter using this grammar. (say at least 6 sentennces.)

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 12/12

How have you changed since 10 years ago. Write about at least 6 changes in your appearance or personality.

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.