فعل حالت و اکشن در زبان انگلیسی

آموزش گرامر و قواعد فعل حالت و اکشن (Action And Stative Verbs) در زبان انگلیسی به همراه آزمون آنلاین
1418 0

Action verbs and non-action verbs in present continuous

فعل حالت و افعالی که عمل را نشان می دهند در زبان انگلیسی

وقتی در مورد اتفاق یا عملی که در این لحظه در حال وقوع است صحبت می کنیم، باید از حال استمراری استفاده کنیم.

 

We use present continuous tense when we are talking about an action that is happening now.

 

Am, is, are + verb + -ing

Sentence meaning

I am speaking English now .

الان من دارم انگلیسی صحبت می کنم.

You are listening to me at this time.

در این لحظه شما دارید به من گوش می دهید.

Look, she is going out.

نگاه کن، او دارد به بیرون می رود.

He is studying right now.

در حال حاضر او مشغول مطالعه می باشد.

It is working at the present time.

الان او دارد کار می کند.

We are playing soccer at the moment .

الان ما داریم فوتبال بازی می کنیم.

Be quiet, they are reading the newspaper.

ساکت باش، آنها دارند روزنامه می خوانند.

 

همان طور که می بینید قبل از هر فعل (am, is, are) آورده شده و به فعل اصلی نیز (ing ) اضافه شده است. نشانه های زمانی حال استمراری با رنگ سبز نشان داده شده اند. یعنی وقتی این عبارت ها در جمله باشند نشان دهنده ی این است که باید از حال استمراری استفاده کنیم.

 

To make these sentences negative we need simply a [not] after [am, is, are]

برای منفی کردن این جملات کافی است یک (not) بعد از فعل اصلی آورده شود.

 

Negative

I am not speaking English now.

You are not listening to me at this time.

Look, she is not going out.

He is not studying right now.

It is not working at the present time.

We are not playing soccer at the moment.

Be quiet, they are not reading the newspaper.

 

To change these sentences into question a replacement of the subject and be verb (am, is, are) is enough.

برای سوالی کردن این جملات کافی است جای فعل (am, is, are) و فاعل را عوض کنیم.

 

question

Am I speaking English?

Are you listening to me at this time?

Is she going out?

Is he studying right now?

Is it working at the present time?

Are we playing soccer at the moment?

Are they reading the newspaper?

 

قبل از این سوال ها می توان کلمات پرسشی نیز استفاده کرد.

 

yes-no question Wh-questions

Are you sitting?

Where are you sitting?

Is she reading?

What is she reading?

Is he cooking?

What is he cooking?

 

There are two kinds of verbs: stative and action verbs.

دو نوع فعل وجود دارد: فعل هایی که عملی را نشان میدهند و فعل های که با آنها عملی صورت نمی گیرد.

Action verbs: these verbs show action like: go, play, find, watch and …

فعل هایی که عملی را نشان میدهند مثل: رفتن، بازی کردن، پیدا کردن، دیدن و ....

Stative verbs: these verbs don’t show any action and just show a state.

فعل هایی که انجام کاری را نشان نمی دهند مثل دوست داشتن. وقتی شما کسی را دوست دارید در واقع کاری انجام نمی دهید.

 

Stative verbs are as follow:

کدام فعل ها را نمی توان در حال استمراری استفاده کرد

 

1 2 3 4

Like

Love

Dislike

Have

Hate

Think

Prefer

Believe

Seem

Taste

Smell

Feel

 

These verbs have different meaning. So they might be used as action verbs sometimes.

برخی از فعل ها ممکن است دو معنی متفاوت داشته باشند و در یک معنی فعل حالت باشند و در معنی دیگر فعلی که با آن عملی صورت گرفته است.. به مثال زیر دقت کنید:

 

stative action

I have two sisters and no brothers.

(به معنای داشتن)

I have lunch at 2 o’clock.

(به معنای خوردن)

I think you are right.

(به نظر من)

I am thinking, please be quiet.

(وقتی واقعا در حال فکر کردن هستم)

This food smells good.

(وقتی می خواهیم بگوییم یک چیز چه بویی می دهد)

I am smelling the flowers.

(وقتی واقعا عمل بو کردن را انجام می دهیم)

 

We can’t use stative verbs in continuous form.

ما نمی توانیم از فعل های حالت برای زمان حال استمراری استفاده کنیم.

 

Wrong right

I am believing that you are right

I believe that you are right.

I am hating spaghetti.

I hate spaghetti.

She is preferring to go home.

She prefers to go home.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی فعل بودن به همراه منفی و سوالی کردن آن

گرامر درباره ی زمان حال استمراری سوالی کردن و منفی کردن 

گرامر درباره ی تفاوت حال ساده و حال استمراری 

گرامر درباره ی گذشته ی استمراری، سوالی کردن و منفی کردن

گرامر درباره ی حال استمراری برای آینده 

Question No. 1/10

Which sentence is correct.

Question No. 2/10

Which sentence is correct.

Question No. 3/10

Which sentence is correct.

Question No. 4/10

Which sentence is correct.

Question No. 5/10

Which sentence is correct.

Question No. 6/10

Which sentence is correct.

Question No. 7/10

Which sentence is correct.

Question No. 8/10

A: What ....... at?

B: I am looking at this funny black dog.

Question No. 9/10

This girl standing next to your brother ....... very pretty.

Question No. 10/10

I don't know her but she ....... like such a nice girl.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.