درک مطلب ساده انگلیسی درباره ماهیگیری

داستان کوتاه و درک مطلب انگلیسی با موضوع رفتن با ماهیگیری به همراه ترجمه فارسی
1893 0

در این بخش برای شما یک درک مطلب داریم. ابتدا متن را با دقت بخوانید و سعی کنید ایده ی کلی متن را بفهمید حتی اگر معنی تمام کلمات را بلد نیستید. سپس به سوالات طرح شده در پایین متن با دقت و حوصله جواب بدهید. پس از جواب دادن به تمامی سوال ها، نتیجه برای شما نمایش داده می شود. به منظور سهولت بیشتر، لغات جدید متن به همراه معنی فارسی آن در جدول آورده شده است. کلمات را به همراه تلفظ صحیح آنها حفظ کنید.

Fresh Fish For Lunch

Tim and his dad plan to spend the day fishing. They want fresh fish for lunch. They drive to a lake and fish from shore. They put the bait on their hooks and cast the fish lines into the water. Now they wait for a bite.

The day is sunny and warm. Tim and his dad talk and tell jokes. They eat a snack. No bites yet.

Tim and his dad move to the dock. They put new worms on their hooks and cast them into the water. They wait. An hour goes by with no bites. It’s lunch time. They go to a cafe and order hot dogs! There is no fresh fish for lunch today.

این متن درباره ی پسری است که همراه پدرش به ماهیگیری می رود.

ماهی تازه برای ناهار

تیم و پدرش تصمیم می گیرند که یک روز را برای ماهی گیری صرف کنند. آنها برای ناهار ماهی تازه می خواهند. آنها تا دریاچه رانندگی می کنند و در اسکله مشغول ماهیگیری می شوند. آنها طعمه را بر روی قلاب می گذارند و آن را درون آب می اندازند. اکنون آنها منتظر یک ماهی هستند که طعمه را گاز بگیرد.

هوا گرم و آفتابی است. تیم و پدرش جک تعریف می کنند و حرف می زنند. آنها چاشت خود را می خورند. هیچ ماهی هنوز طعمه را گاز نگرفته است. آنها به لنگرگاه می روند. آنها کرم دیگری بر روی قلاب می گذارند و آن را در آب می اندازند. آنها صبر می کنند و بعد از یک ساعت هنوز هیچ ماهی گرفته نشده است. وقت نهار فرا رسیده است. آنها به کافی شاپ می روند و هات داگ سفارش می دهند. امروز برای ناهار ماهی تازه وجود ندارد.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

کلمات مربوط به اوقات فراقت

فعل هایی که بعد از آنها infinitive می آید

لسنینگ درباره ی تعطیلات در هاوایی

لسنینگ درباره ی سرگرمی

لسنینگ درباره ی تعطیلات تابستان

 

Drive
He Drives very slowly.
رانندگی کردن

او خیلی آهسته رانندگی می کند.

Lake
The Lake is fed by several springs.
دریاچه
آب چندین چشمه به این دریاچه می ریزد.
Plan
برنامه
Spend
I Spend 2 hours a day playing games.
زمان یا پول صرف کردن
من دو ساعت در روز را به بازی کردن می گذرانم.
Fresh
Fresh fruit is healthy.
تازه
میوه های تازه سالم اند.
Lunch
I always have a small Lunch but a big dinner.
نهار
من معمولا نهار حاضری می خورم اما شام مفصل.
Shore
She likes to swim from her boat to Shore.
ساحل
او دوست دارد از قایقش تا ساحل شنا کند.
Bait
Live worms are used as Bait.
طعمه
کرم های زنده به عنوان طعمه مورد استفاده قرار میگیرند.
Hook
You need to use a fish Hook.
قلاب
باید از قلاب ماهیگیری استفاده کنی.
Cast

the movie was good, although the casts weren't famous.

عوامل فیلم

با اینکه عوامل فیلم مشهور نبودند فیلم خوبی بود.

Bite
Angry dogs always Bite.
گاز گرفتن
سگ های عصبانی همیشه گاز می گیرند.
tell joke
Telling joke is a good hobby.
جک تعریف کردن
جک گفتن سرگرمی خوبی است.
Snack
Children can eat their Snacks in the class.
چاشت
کودکان می توانند چاشت خود را سر کلاس بخوردند.
Yet
She cannot drive Yet.
هنوز
او هنوز نمی تواند رانندگی کند.
Move
If you Move I will kill you.
تکان خوردن
اگر تکان بخوری کشتمت.
Dock
The ship is in Dock.
لنگر گاه
کشتی در لنگر گاه است.
Worm
Worms move very slowly
کرم
کرم ها خیلی آهسته حرکت می کنند.
Hour
Two Hours later we have a test.
ساعت
ما دو ساعت دیگر امتحان داریم.
goes by
When you wait for something, the time goes by too slowly.
گذر کردن
وقتی منتظر چیزی هستی، زمان خیلی آهسته می گذرد.
Order
She always Orders pizza.
سفارش دادن
او همیشه پیتزا سفارش می دهد.
Question No. 1/4

What’s Tim and dad’s plan for today?

Question No. 2/4

How do they get to the lake?

Question No. 3/4

For how long they wait?

Question No. 4/4

What did they eat for lunch?

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.