داستان کوتاه مبتدی به زبان انگلیسی با موضوع خوشامدگویی و حال و احوال پرسی

آموزش مهارت درک مطلب مبتدی به زبان انگلیسی با موضوع خوشامدگویی و حال و احوال پرسی
1985 0

در این بخش برای شما یک درک مطلب داریم. ابتدا متن را با دقت بخوانید و سعی کنید ایده ی کلی متن را بفهمید حتی اگر معنی تمام کلمات را بلد نیستید.سپس به سوالات طرح شده در پایین متن با دقت و حوصله جواب بدهید. پس از جواب دادن به تمامی سوال ها، نتیجهبرای شما نمایش داده می شود. به منظور سهولت بیشتر، لغات جدید متن به همراه معنی فارسیآن در جدول آورده شده است. کلمات را به همراه تلفظ صحیح آنها حفظ کنید.

Short story about greetings

متن زیر را بخوانید و پاراگراف ها را مرتب کنید.

reading

Question No. /

پاراگراف های متن را مرتب نمایید

Kris flies to New York to visit Kim. Kris gets off the airplane and gives Kim a big hug. This is a common way for close friends or family members to greet each other.
The second way of greeting is between friends and family members. Kim and Kris are sisters. Kim lives in New York. Kris lives in Texas. They live hundreds of miles apart. They do not see each other often.
The second way of greeting is between friends and family members. Kim and Kris are sisters. Kim lives in New York. Kris lives in Texas. They live hundreds of miles apart. They do not see each other often.
Bob holds out his right hand. Pam shakes his hand. This is a common way for strangers or friends to greet each other.
Pam and Bob have never met before. They do not know each other. They meet one day at work. “Hi,” says Pam. “I’m Pam.” “Hello,” says Bob. “I’m Bob.” “It’s nice to meet you.”
Kris flies to New York to visit Kim. Kris gets off the airplane and gives Kim a big hug. This is a common way for close friends or family members to greet each other.
Bob holds out his right hand. Pam shakes his hand. This is a common way for strangers or friends to greet each other.
Pam and Bob have never met before. They do not know each other. They meet one day at work. “Hi,” says Pam. “I’m Pam.” “Hello,” says Bob. “I’m Bob.” “It’s nice to meet you.”

پم و باب تا به حال یک دیگر را ندیده اند و نمی شناسند. روزی یک دیگر را در محل کار ملاقات می کنند و به روش های خود به هم سلام و خوشامد گویی می گویند.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط 

کلمات مربوط به پرسیدن سوالات شخصی

کلمات مربوط به خوشامد گویی و احوال پرسی

کلمات مربوط به فعل های دو بخشی و سه بخشی

گرامر قید های تکرار

درک مطلب درباره ی فهم دو طرفه و صحبت و گفت و گو

لسنینگ درباره ی بحث و گفت گو در کلاس

لسنینگ درباره ی برف بازی

Live
They Live five miles out of town.
زندگی کردن
آنها پنج مایل دور از شهر زندگی می کنند.
Fly
The missile can Fly hundreds of miles.
پرواز کردن
این موشک جنگی می تواند صدها مایل پرواز کند.
Airplane
The Airplane was more than two hours delay.
هواپیما
هواپیما بیش از دوساعت تاخیر داشت.
each other
They play soccer with each other.
به یک دیگر
.آنها با هم فوتبال بازی می کنند
Often
We Often eat out.
اغلب
ما اغلب بیرون غذا می خوریم.
meet
Pleased to meet you.
ملاقات کردن
.از ملاقات با شما خوشبختم
hold out
People in war try to hold out.
طاقت آوردن
.مردم در جنگ سعی میکنند طاقت بیاورند
shake
shake the bottle well before using it.
تکان دادن
.قبل از استفاده بطری را خوب تکان دهید
Family members
Treat your Family members with love and respect
اعضای خانواده
.باید به اعضای خانواده خود محبت کنید و احترام بگذارید
stranger
The women do not talk to strangers
غریبه
.زن ها با غریبه ها صحبت نمیکنند
greet
I greeted her at the door
سلام و خوشامد گفتن
.من جلو در به او سلام کردم
apart
We are far apart; but you are always in my heart
جدا
.ما از هم جدا هستیم اما شما همیشه در قلب من هستید
get off
We should get off at the next stop
پیاده شدن
.ما باید در ایستگاه بعدی پیاده شویم
close friend
I and Hamid have become very close friend
دوست صمیمی
.من و حمید خیلی دوست های صمیمی شدیم

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.