ریدینگ متوسطه به زبان انگلیسی با موضوع حوادث ناگهانی

آموزش مهارت درک مطلب مبتدی به زبان انگلیسی با موضوع شماره های اضطراری و حوادث ناگهانی
1561 0

reading-min (1)

Short story about emergency situation

جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید. فقط کافی است در جای خالی A,B,C,.. بنویسید.

A- called B- fallen C- crying D- knew E- list F- asked G- home

 

Question No. /

Ann’s 2 year old son had from a high ladder. He was not moving. He was not . He was not making any sounds. His life was in danger. Ann he needed medical help right away. She 9-1-1.The 9-1-1 operator for Ann’s name, phone number, address and basic directions to her . Ann had it ready. She had a of those details near every phone in her home.

H-happens I-information J-clear K-list L-sent M-taken

 

Question No. /

Ann was glad she had prepared the . She was scared and upset. Her thinking was not . And yet, she was able to give the operator all the she needed. Ann read everything right from the list. Help arrived on time. Her son was to the hospital. Ann was glad she called 9-1-1.Some people dial 9-1-1 by mistake. If this to you, do not hang up. Tell the operator you dialed 9-1-1 by mistake. If you hang up, you will be called back.A police car may be to your home.

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی موقعیت خطرناک

پسر شخصی به نام " آن" دو سال دارد و از نردبان بلندی می افتد. او تکان نمی خورد و حتی گریه هم نمی کند. از او صدایی در نمی آید. زندگی او در خطر است. آن می دانست به سرعت به کمک های امدادی نیازمند است. بنابراین به 1-1-9 زنگ می زند.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

گرامر درباره ی گذشته ی ساده با فعل های بی قاعده و منفی کردن و سوالی کردن

گرامر درباره ی گذشته ی استمراری، سوالی کردن و منفی کردن

گرامر درباره ی مجهول و معلوم

کلمات مربوط به مشکلات سلامتی

کلمات مربوط به آسیب دیدگی جراحت

لسنینگ درباره ی تصادف ماشین و شکستگی

لسنینگ درباره ی مشکلات سلامتی

درک مطلب درباره ی سکته ی قلبی

 

prepare
She prepares food for everyone.
آماده کردن
.او غذا را برای همه آماده کرد
Scared
ترسیده
upset
دل شکسته
glad
I was glad to see you.
خوشحال
از دیدن تو خوشحال شدم.
hospital
I am a nurse in the hospital.
بیمارستان
.من در بیمارستان یک پرستار هستم
ladder
To set the ladder against the wall.
نردبان
.نردبان را بر دیوار قرار دادن
cry
I cried when I heard the news of his death.
گریه کردن
. وقتی خبر مرگ او را شنیدم گریه کردم
in danger
Some animals are in danger of becoming extinct.
در خطر
.برخی از جانوران در خطر نابودی قرار دارند
operator
The bank operator kept me on hold for five minutes.
اپراتور
.اپراتور بانک مرا پنج دقیقه منتظر نگه داشت
basic
Mathematics is one of the basic story.
پایه
.ریاضیات یکی از علوم پایه است
detail
She told me all detail of her trip.
جزییات
.او به من همه ی جزییات سفرش را گفت
arrive on time
he arrived on time in class.
به موقع رسیدن
.او به موقع به کلاس رسید
dial
I dialed 911 to report an accident.
تماس گرفتن
من به پلیس تماس گرفتم تا یک تصادف را گزارش دهم.
right away
بلافاصله

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.