در این بخش برای شما یک درک مطلب داریم. ابتدا متن را با دقت بخوانید و سعی کنید ایده ی کلی متن را بفهمید حتی اگر معنی تمام کلمات را بلد نیستید.سپس به سوالات طرح شده در پایین متن با دقت و حوصله جواب بدهید. پس از جواب دادن به تمامی سوال ها، نتیجهبرای شما نمایش داده می شود. به منظور سهولت بیشتر، لغات جدید متن به همراه معنی فارسی آن در جدول آورده شده است. کلمات را به همراه تلفظ صحیح آنها حفظ کنید.

متن زیر را با دقت بخوانید و نام مناسب برای آن انتخاب کنید.

Short story about being clean when cooking

 

Trish works in a school lunch room. She helps prepare and serve the meals. When she starts work, she washes her hands. Then she puts on latex gloves. The gloves help keep germs off the food.

Trish makes the main dish. She fries the beef. Trish puts on a clean pair of gloves for the next task. She puts the beef in the frying oil and puts it in the oven.

It is break time. Trish takes off her gloves. She drinks a glass of water and talks with a friend. She uses the bathroom and washes her hands.

When Trish returns to work, she puts on a clean pair of gloves. She is ready to serve the food.

ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی درباره ی تمیزی و پاکیزگی در هنگام آشپزی

تریش در اتاق غذا خوری مدرسه کار می کند. او تمام تلاش خود را می کند تا غذا هایش عاری از هر گونه میکروب و کثیفی باشد.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

کلمات مربوط به آشپزی و پختن غذا

کلمات مربوط به فعل های دو بخشی و سه بخشی

لسنینگ درباره ی زندگی روزمره

لسنینگ درباره ی روز شلوغ و پر مشغله

لسنینگ درباره ی رژیم غذایی و تغذیه ی مناسب

 

لغت ها /11 لغت جدید
put on

our school is going to put on a school trip.

برگزار کردن

مدرسه ی ما قرار است یک سفر ترتیب دهد.

prepare
She prepares food for everyone.
آماده کردن
.او غذا را برای همه آماده کرد
gloves
These gloves can protect your hand.
دست کش
.این دست کش ها می تواند از دستانت محافظت کند
keep germs off
Brushing the teeth keeps the germs off.
کثیفی ها را دور نگه می دارد
.مسواک زدن جرم ها را دور نگه می دارد
main dish
The restaurant has delicious main dish.
غذای اصلی
.این رستوران غذای اصلی خوشمزه ای دارد
pair
I have two pairs of shoes.
جفت
.من دو جفت کفش دارم
task
I can’t finish this task.
کار
.من نمی توانم این کار را تمام کنم
frying oil
The frying oil is in the cupboard.
روغن سرخ کردنی
.روغن سرخ کردنی در کابینت است
oven
She put the cake in the oven.
فر
.او کیک را داخل فر قرار داد
bathroom
After a long run I need to go to a bathroom.
حمام
.بعد از یک دویدن طولانی من نیاز دارم به حمام بروم
return
I returned home at 1 a.m.
برگشتن
.من ساعت یک به خانه بازگشتم
سوالات
Question No. 1/1

What is the best topic for the text?

نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.