حال ساده در زبان انگلیسی

آموزش گرامر ابتدایی حال ساده در زبان انگلیسی
1374 0

Different usages of simple present

کاربردهای حال ساده

حال ساده کاربرد های زیادی دارد که در اینجا به سه کاربرد آن اشاره می کنیم.

1. Use simple present to talk about daily routine

کاربرد اول: حال ساده برای بیان کارهای روزمره استفاده می شود

مثال اول:

I wake up at 7. I go to restroom, I wash my face and hands, I have breakfast, I get dressed , I go to work by taxi, I drink coffee at work.

ساعت هفت از خواب بیدار می شوم، به توالت می روم، دست ها و صورتم را می شویم، صبحانه می خورم، حاضر می شوم، با تاکسی به محل کارم می روم، در محل کارم قهوه میخورم.

 

مثال دوم:

I go back home at 5 in the afternoon, I listen to music, I watch TV at night, I go to bed at 10 at night.

ساعت پنج بعد از ظهر به خانه بر می گردم، به موسقی گوش می دهم، تلویزیون تماشا می کنم، ساعت ده می خوابم.

 

2. Use simple present to talk about general truth.

کاربرد دوم: حال ساده برای بیان حقایق کلی نیز به کار می رود.

مثال اول:

Most cars work with gas. Winter is colder than summer. Most birds can fly. Computers need electricity. People eat food.

بیشتر ماشین ها با بنزین کار می کنند. زمستان از تابستان سرد تر است. بیشتر پرنده ها می توانند پرواز کنند. کامپیوتر به الکتریسیته نیاز دارد. مردم غذا می خورند.

 

3. Use simple present to talk about habit

کاربرد سوم: حال ساده برای بیان عادات نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

مثال اول:

I listen to music. You need 7 hours of sleep. We go for a walk in the afternoon. They always watch TV at night.

من به موسقی گوش می کنم. شما به هفت ساعت خواب نیاز دارید. ما بعد از ظهر ها برای قدم زدن به بیرون می رویم. آنها همیشه شب ها تلویزیون تماشا می کنند.

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

گرامر درباره ی حال ساده و شکل منفی و سوالی حال ساده 

گرامر درباره ی زمان حال ساده he, she, it 

گرامر درباره ی حال ساده با کلمات پرسشی 

گرامر درباره ی تفاوت حال ساده و حال استمراری 

گرامر درباره ی ترتیب کلمات در سوال 

Question No. 1/10

You ....... very young.

Question No. 2/10

We always ....... fashionable clothes.

Question No. 3/10

I ....... a new job.

Question No. 4/10

فعل مناسب را در جای خالی قرار دهید.

catch drive like sing
You ....... too fast.
Andy and Pete ....... very well.
Our cats never ....... mice.
Sophy and Ian ....... parties.
Question No. 5/10

کلمات زیر را مرتب کنید و جمله ی درست را بنویسید.( نقطه در انتهای جمله را فراموش نکنید. جمله با حرف بزرگ شروع می شود)

(like/ chocolate/ children)

Question No. 6/10

کلمات زیر را مرتب کنید و جمله ی درست را بنویسید.( نقطه در انتهای جمله را فراموش نکنید. جمله با حرف بزرگ شروع می شود)

(basketball/ I/ play/ after work)

Question No. 7/10

کلمات زیر را مرتب کنید و جمله ی درست را بنویسید.( نقطه در انتهای جمله را فراموش نکنید. جمله با حرف بزرگ شروع می شود)

(work/ we / hard)

Question No. 8/10

کلمات زیر را مرتب کنید و جمله ی درست را بنویسید.( نقطه در انتهای جمله را فراموش نکنید. جمله با حرف بزرگ شروع می شود)

(dinner/ we/ have/ at 6:30)

Question No. 9/10

درباره ی کارهای روزمره ی خود صحبت کنید. (حداقل 6 کاری که در روز انجام می دهید را بیان کنید.)

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

Question No. 10/10

چه کارهایی در آخر هفته انجام می دهید؟ آنها را بنویسید.

کی از خواب بیدار می شوید؟ بعد از ظهر چه کاری انجام می دهید؟ شب چه موقع به رختخواب می روید؟

word count: 60

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.