حال ساده و شکل منفی و سوالی حال ساده در زبان انگلیسی

Basic Grammar about simple present, negative and question in English
1353 0

Negative and question in simple present

اگر بخواهیم حال ساده را منفی یا سوالی کنیم باید از یک فعل کمکی استفاده کنیم چرا که فعل های اصلی نمی توانند مثل فعل Be با حرف not منفی شوند.

To make a simple present sentence negative or change it to question we need an auxiliary.

To make simple present negative we need to use [don’t] before the main verb.

برای منفی کردن جمله باید don’t را قبل از فعل اصلی بیاوریم.

Positive sentence

جمله ی مثبت                           

Negative sentence

جمله ی منفی                          

I like pizza.

I don’t like pizza.

You wake up at 8 o’clock.  

You don’t wake up at 8 o’clock.

We play basketball.

We don’t play basketball.

They study English.

They don’t study English.

 

To change simple present into question use [do] before the subject.

برای تغییرجمله مثبت به سوالی باید do را قبل از فاعل بیاوریم.  (یک do اول جمله اضافه میکنیم.)

Do + subject + verb + the rest of sentence + ?                    

  do+ فاعل+ فعل+ بقیه ی جمله + ؟

 

Positive sentence

question

You like pizza.

Do you like pizza?

You wake up at 8.

Do you wake up at 8?

We play basketball.

Do we play basketball?

They study English.

Do they study English?

 

برای دسترسی به دروس بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

لسنینگ از مبتدی تا پیشرفته

لغات زبان انگلیسی به تفکیک موضوع

درک مطلب از سطح مبتدی تا پیشرفته

تمامی موضوعات آیلتس اسپیکینگ پارت یک، دو و سه همراه با جواب

 

لینک های مرتبط

 

 

گرامر درباره ی حال ساده 

simple-present-with-he-she

گرامر درباره ی حال ساده با کلمات پرسشی 

گرامر درباره ی تفاوت حال ساده و حال استمراری 

گرامر درباره ی ترتیب کلمات در سوال 

Question No. 1/9

The shops ....... open on Sunday afternoons.

Question No. 2/9

Alice and Sara ....... remember your phone number.

Question No. 3/9

فعل مناسب را برای جای خالی پیدا کنید.

Do/live Do/speak don’t grow Do
Oranges ....... in Britain.
....... your parents ....... near here?
....... they understand your questions?
....... you ....... Chinese?
Question No. 4/9

حالت مناسب فعل را در جای خالی قرار دهید. فعل می تواند مثبت یا منفی باشد.

I my job. It's very boring. (like)

Question No. 5/9

حالت مناسب فعل را در جای خالی قرار دهید. فعل می تواند مثبت یا منفی باشد.

A: "Where's Mark?"

B: "I'm sorry. I " (know)

Question No. 6/9

حالت مناسب فعل را در جای خالی قرار دهید. فعل می تواند مثبت یا منفی باشد.

That's a very beautiful picture. I it very much. (like)

Question No. 7/9

جمله ی زیر را مرتب نمایید.

like / you / football / do / ?

Question No. 8/9

چه کارهایی در طول روز انجام نمی دهید؟

What are the thinhgs you don't do during the day?

word count: 60
Question No. 9/9

چهار سوال درباره ی زندگی روزمره ی من بپرسید.

Ask me 4 questions about my daily life.

جهت ضبط صدا روی دکمه بالا کلیک نمایید

Your answer:

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.