آموزش زبان انگلیسی، سطح پیش متوسطه، ترم چهارم

ترم چهارم آموزش زبان انگیسی برای افراد آشنا به اصول اولیه زبان
جلسه هفتم
Learn The Basics Of English, Elementary Three
جلسه سیزدهم
Learn The Basics Of English, Elementary Three