Type 1 IELTS Writing Task 2

در این آزمون شما بر اساس چهار معیار سنجیده می شوید و به شما نمره داده می شود. اولین معیار این است که چقدر از سوال داده شده را پاسخ داده اید که به آن (Task Achievement) گفته می شود. بنابراین باید سوال را چندین بار خواند تا کاملا مطمعن شد که می دانید به چه موضوعی قرار است پاسخ دهید. مبحث بعدی که بسیار مهم است (cohesion) می باشد. کوهیژن یعنی در یک پاراگراف جملات مختلف به خوبی به هم وصل شده باشند تا رابطه ی جمله ی قبل و بعد کاملا مشخص و قابل فهم شده باشد. و مقوله ی بعدی  (Coherence) است یعنی باید همه ی پاراگراف ها چنان به هم مرتبط و متصل باشند تا رابطه ی آنها برای ما آشکار شود و دور از فهم نشود. دو معیار بعدی یکی کلمه است که هرچه دامنه ی کلمات استفاده شده بیشتر باشد نمره ی بهتری دریافت می کنید و دیگری گرامر است که درباره ی آن صحبت شده است.

در این قسمت می خواهیم جمله به جمله پیش رویم و یک مقاله ی کامل با نمره ی 7 تا 8 را با هم بنویسیم.

Some people think that parents should teach children how to be good members of society. Others, however, believe that school is the place to learn this. Discuss both these views and give your own opinion.

خوب، این موضوع، نوع اول است بنابراین از فرمول پایین باید استفاده شود.

در پاراگراف اول: یک جمله ی کلی درباره ی موضوع می نویسم، تاپیک را با کلمات و گرامر متفاوت باز نویسی می کنیم طوری که معنی جمله تغییر نکند، و در آخرین جمله نظر خود را می دهیم.

پاراگراف دوم: باید نگرش اول مورد بررسی قرار گیرد.

پاراگراف سوم: باید نگرش دوم مورد بررسی قرار گیرد.

پارگراف چهارم : نتیجه گیری، نظر خود را به بیان دیگر می گویید و خلاصه ی دو نظر دیگر را باز نویسی می کنید.

در پاراگراف اول نیاز نیست بیش از سه یا چهار جمله نوشته شود. جمله ی اول باید یک دیدگاه کلی درباره ی موضوع (how to be good members of society) باشد.

Being a constructive good member in society is very important since in such community people would get the chance to flourish their talents and bring about welcoming changes to their nations.

خوب، جمله ی اول به نظر خوب می آید چون هم از زمان های مختلف در آن استفاده شده هم جمله ی مشتق مرکب خوبی است. جمله ی دوم می بایست به بازنویسی موضوع بپردازیم.

 

It is a widely held belief that parent should teach the children how to be good members of the society but there is a strong counter-argument amongst sections of people that school is the right place to teach children. 

و در آخرین جمله ی پاراگراف اول باید نظر شخصیمان را بگوییم.توجه داشته باشید دوجمله ی قبل مشتق مرکب بودند. بنابراین بهتر از جمله ی خود را با یک جمله ی مشتق بگوییم تا دامنه ی جملاتمان بیشتر شود.

I am of the opinion that this is a matter to be debated in the light of several factors. That's why no conclusion must be drawn beforehand.

خوب تا به اینجا پاراگراف اولمان کامل شد و باید دید چند کلمه نوشته ایم. در این خط (this is the matter)  کوهیژن خوبی در پاراگراف ایجاد کرده است.

Being a constructive good member in society is very important since in such community people would get the chance to flourish their talents and bring about welcoming changes to their nations. It is a widely held belief that parent should teach the children how to be good members of the society but there is a strong counter-argument amongst sections of people that school is the right place to teach children. I am of the opinion that this is a matter to be debated in the light of several factors and no conclusion must be drawn beforehand.

(96 words)

به خاطر داشته باشید که این نوع رایتینگ ها باید رسمی باشد بنابراین از به کار بردن کلمات غیر رسمی، کوتاه کردن مانند (......,I’m, I’ve) باید اجتناب کرد.

پاراگراف دوم رایتنگ آیلس:

برای نوشتن پاراگراف دوم نیز برای داشتن (coherence) باید با یک جمله ی معرفی شروع کرد که پاراگراف قبل را به این پاراگراف مربوط کند.

It is generally believed that parents should guide the children how to deal with the society.

می بینیم که این جمله قسمتی از تاپیک ما می باشد اما با گرامر دیگر. (it is widely held belief that) تبدیل شده به (It is generally believed that) و از طرفی (parent should teach the children) به (parents should guide the children) تبدیل شد. برای این کار کافیست کمی دامنه ی لغات شما بالا باشد و چند گرامر کاربردی را بدانید. در جملات بعدی باید حداقل یک دلیل برای این ادعا آورده شود. یعنی جمله ی دوم. در جمله ی سوم باید از دلیل حمایت کنیم. در جمله ی چهارم بهتر است یک مثال بزنید و در جمله ی پنجم باید نتیجه گیری کنیم و خواننده را برای پاراگراف سوم آماده نماییم.

1 Giving reason: This is mainly because children will obey the words of parents before they go to school.

2 Supporting the reason: In many books, we can see that parents are the first teachers. Parents should teach basic qualities like respect, obedience, honesty. Parents should teach those qualities at an early age so that their children can imbibe these qualities into them.

3 Example: For instance, my uncle’s daughter is just studying 5th class, but she respects the elderly people.

4 Conclusion: So, parents have an active role in upbringing and guidance of children as they are the children’s first teachers.

پس با کنار هم گذاشتن این جملات پاراگراف بعدی ما کامل می شود.

It is generally believed that parents should guide the children how to deal with the society. This is mainly because children will obey the words of parents before they go to school. In many books, we can see that parents are the first teachers. Parents should teach basic qualities like respect, obedience, honesty. Parents should teach those qualities at an early age so that their children can imbibe these qualities into them. For instance, my uncle’s daughter is just studying 5th class, but she respects the elderly people. So, parents have an active role in upbringing and guidance of children as they are the children’s first teachers.

(107 words)

 

در پاراگراف سوم نیز به همین صورت عمل می کنیم. یعنی ابتدا جمله ی معرفی بعد دلیل  ، سپس حمایت از دلیل و در آخر نتیجه گیری.

 

On the other hand, there are certain groups of people who vehemently contend that school is the right place to learn how to be good members of the society. One of the reasons why this view is held is that nowadays children are not having sufficient time to spend with their parents because both of the parents might be employed or they may keep their child in a hostel. In school children will learn the education. The school must also include these qualities as a part of course structure so that the child may follow them. In other words, schools are the places in which children spend most of their times and the teachers are the ones who have the most interaction with them as a result they can teach children in an appropriate way.

(135 words)

در این قسمت با به کار بردن (On the other hand) این پاراگراف را به پارگراف قبل وصل کرده ایم

کلمات قرمز شده  مثال های خوبی برای نشان دادن کوهیژن در جمله است.

در پاراگراف نتیجه گیری باید هر دو طرف موضوع را با هم مقایسه کنیم و در آخر دوباره نظر خود را بازگو نماییم.

Thus, it is evident from all discussion that, both the arguments carry equal strength and significance and neither can be refuted outright. I personally subscribe to the proposition that; school is the right place to learn how to be good members of the society.  

(44 words)

نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.