افعال گروه دوم در زبان فرانسه

افعالی که در زبان فرانسه به ir ختم می شوند
2834 0

افعال گروه دوم

il existe des procédés magiques qui sup/priment les distances de l'espace et du temps... les émotions....

فرآیندهایی جادویی وجود دارند که فاصله های مکانی و زمانی را حذف می کنند... همان احساسات...

Simon de Beauvoir

سلام و عرض ادب خدمت زبان آموزان عزیز و گرامی وبسایت فرنلیش. در این صفحه از گرامر فرانسه قصد دارم شما رو با افعال گروه دوم در زبان فرانسه آشنا کنم. پیش از این با صرف افعال گروه اول و افعال بی قاعده آشنا شدید.

افعال گروه دوم را میتوان از روی مصدر آنها شناسایی کرد. مصدر این افعال با حروف ir تمام می شود. توجه داشته باشید تمامی افعال گروه دوم به ir ختم می شوند اما همه ی افعالی که با ir تمام می شوند گروه دومی نیستند. یعنی چی اصلا؟ یعنی یک سری از افعال گروه سوم هم هستند که با ir تمام می شوند. پس چطور تشخیص بدیم الان این فعلی که با ir تمام شده مال گروه دوم یا سوم؟ خب برای راحت کردن کار شما در این تشخیص دشوار، لیستی تهیه کردیم که کل افعال گروه دوم در این لیست نوشته شده است. و شما فقط با حفظ کردن این افعال میتوانید افعال گروه دوم را شناسایی کنید. هر فعلی دیگری خارج از این لیست مربوط به گروه دوم نیست حتی اگر با ir تمام شد باشد.

البته این لیست کامل نیست و در این جلسه افعال ضروری تر و پرکاربردتر که متناسب با سطح شما باشد برایتان انتخاب شده است.

فعل

معنی 

Finir

تمام کردن

Choisir

انتخاب کردن 

Grandir

بزرگ شدن

Réussir

موفق شدن

Réfléchir

فکر کردن

Rougir

قرمز شدن

Agir

عمل کردن

Grossir

چاق شدن

Maigrir

لاغر شدن

Adoucir

نرم کردن، دلنشین کردن

Avertir

هشدار دادن، اخطار دادن

Blanchir

سفید کردن

Démolir

خراب کردن

Etablir

برقرار کردن

Obéir

فرمان بردن، فرمانبرداری کردن

Enrichir

غنی کردن

Nourrir

غذا دادن

Fleurir

گل دادن، شکوفا شدن

Trahir

خیانت کردن

Jouir

لذت بردن، برخوردار شدن

Réunir

 تجمع کردن، پیوستن

Vomir

استفراغ کردن

Punir

تنبه کردن، مجازات کردن

Applaudir

تشویق کردن

Désobéir

نافرمانی کردن

Atterrir

فرود آمدن

Remplir

پر کردن

 

صرف افعال گروه دوم:

به عنوان مثال فعل finir را برایتان صرف می کنیم.

در مرحله ی اول حرف r را از مصدر حذف می کنیم. آنچه که به دست می آید به عنوان ریشه ی فعل برای همه ی ضمایر فاعلی  نوشته می شود.

Je fini

Tu fini

Il/Elle fini

Nous fini

Vous fini

Ils/Elles fini

در مرحله ی دوم شناسه های افعال گروه دوم را اضافه می کنیم.

Je finis

Tu finis

Il/Elle finit

Nous finissons

Vous finissez

Ils/Elles finissent

همانطور که مشاهده کردید شناسه های افعال گروه دوم عبارتند از :

s, s, t, ssons, ssez, ssent

صرف فعل réussir نیز در جدول زیر برای شما آورده شده است.

 

فعل

معنی

فعل

معنی

Je réussis

من موفق میشوم

Nous réussissons

ما موفق میشویم

Tu réussis

تو موفق میشوی

Vous réussissez

شما موفق میشوید

Il/Elle réussit

او موفق میشود

Ils/Elles réussissent

آنها موفق میشوند

 

به مثال های زیر دقت کنید:

Ils choisissent ce pantalon blanc.

آنها این شلوار سفید را انتخاب می کنند.

Vous vomissez pendant le vol ?

شما در طی پرواز استفراغ می کنید؟

Le gouvernement avertit les gens.

دولت به مردم هشدار می دهد.

Je ne mange rien ; je veux maigrir.

هیچی نمی خورم، میخوام لاغر شم.

Nous ne vous trahissons pas.

ما به شما خیانت نمی کنیم.

سعی کنید تک تک افعال لیست بالا را برای خود با صدای بلند صرف کنید.

ایام به کامتان. خرسند و پیروز باشید.

Question No. 1/4

Choisissez la bonne option.

Je …………….mes devoirs et je viens jouer avec toi!

Question No. 2/4

Choisissez la bonne option.

Ma sœur et moi ……………….à l'arrêter.

Question No. 3/4

Choisissez la bonne option.

Les enfants…………………. si vite.

Question No. 4/4

Écrivez la forme correcte du verbe entre parenthèses dans l'espace prévu.

L'avion à 5 heures. (atterrir)

Voulez-vous que je votre verre? (remplir)

Mon chat de jour en jour. (grossir)

Ils ne nous jamais. (trahissir)

Je discuter avec toi. (jouir)

Il m’ toujours. (applaudir)

Les gens ici pour entendre ce que vous voulz dir. (réunir)

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.