ساختار و کاربردهای آینده ی نزدیک در زبان فرانسه

زمان آینده ی نزدیک و کاربردهای آن در زبان فرانسه
1468 0

Le futur proche

C'est tellement mystérieux, le pays des larmes.

سرزمین اشک ها بینهایت رازآلود است. 

Antoine De Saint-Exupéry

 

درود به مشتاقان یادگیری زبان فرانسه.

در جلسات گذشته صرف فعل حال حاضر را یاد گرفتید. امروز به شما زمان آینده را معرفی می کنیم. Futur proche یا همان آینده ی نزدیک برای صحبت کردن درباره ی اتفاقی در آینده استفاده می شود که شما از وقوع آن اتفاق تقریبا اطمینان کامل دارید. مثلا می گویید فردا شب مهمان خواهیم داشت. درصد یقین شما از داشتن مهمان خیلی بالاست.

ابتدا ساختار آینده ی نزدیک را بررسی می کنیم. برای صرف این زمان شما نیاز به یک فعل کمکی دارید. در زمان futur proche این فعل کمکی aller است. اما قرار نیست فعل aller را در اینجا رفتن ترجمه کنیم چون فقط یک فعل کمکی است و معنی رفتن نمیدهد و برای ما زمان آینده را می سازد.

ابتدا فعل aller را به حال حاضر برای ضمیر مورد نظر صرف می کنیم و سپس فعل اصلی جمله را به صورت مصدر بعد از آن قرار می دهیم که برای همه ی فاعل ها یکسان می باشد.

Futur proche : aller au présent + infinitif du verbe principal

به عنوان مثال فعل visiter به معنی ملاقات کردن را در جدول زیربه آینده ی نزدیک برای شما صرف کرده ایم:

فعل

معنی

فعل

معنی 

Je vais visiter

من ملاقات خواهم کرد

Nous allons visiter

ما ملاقات خواهیم کرد

Tu vas visiter

تو ملاقات خواهی کرد

Vous allez visiter

شما ملاقات خواهید کرد

Il/Elle va visiter

او ملاقات خواهد کرد

Ils/Elles vont visiter

آنها ملاقات خواهند کرد

به جملات زیر خوب دقت کنید.

Il va acheter une nouvelle voiture.

او یک ماشین جدید خواهد خرید.

در جمله ی بالا ابتدا فعل aller را برای فاعل il صرف می کنیم و سپس فعل اصلی را که acheter به معنای خریدن است به صورت مصدر بعد از آن قرار می دهیم.

 

Sarah va rencontrer Martin ce soir.

سارا امشب مارتین را ملاقات خواهد کرد.

در مثال بالا فعل aller برای sarah صرف شده است و سپس فعل rencontrer به صورت مصدر قرار گرفته است.

Demain, je vais aller au cinéma.

من فردا به سینما خواهم رفت.

در این جمله فعل اصلی جمله باز هم aller  است. از این رو شما یک بار فعل aller را به عنوان کمکی برای je صرف می کنید و یک بار هم به عنوان فعل اصلی به صورت مصدر در جمله قرار می گیرد.

 

در جدول زیر برخی از نشانه های زمانی آینده برای شما آورده شده است.

نشانه ی زمانی

معنی 

مثال 

Demain

فردا

Tu vas venir demain ?

تو فردا خواهی آمد؟

Demain matin

فردا صبح

Nous allons manger du crêpe demain matin.

فردا صبح کلوچه خواهیم خورد.

Après demain

پسفردا

Je vais faire les vaisselles après demain

پسفردا ظرف ها را خواهم شست.

La semaine prochaine

هفته ی آینده

Elle va inviter ses amies la semaine prochaine.

او هفته ی آینده دوستانش را دعوت خواهد کرد.

Le mois prochain

ماه آینده

Vous allez voyager à Paris le mois prochain.

شما ماه آینده به پاریس سفر خواهید کرد.

L'année prochaine

سال آینده

Ils vont déménager l'année prochaine.

آنها سال آینده اسباب کشی خواهند کرد.

Le week-end prochain

آخر هفته ی آینده

Nous allons aller au pique-nique le week-end prochain.

ما آخر هفته ی آینده به پیک نیک خواهیم رفت.

Ce soir

امشب

Je vais t'appeler ce soir.

امشب بهت زنگ خواهم زد.

 

نکته: مکان قرارگیری نشانه های زمانی در زبان فرانسه متغیر است، یعنی هم می توانند اول جمله بیایند هم آخر جمله.

به منظور فهم بهتر گرامر این بخش تمرین های آورده شده در این قسمت را حل کنید و سعی کنید مطالب را چندین بار بخوانید و به خاطر بسپارید.

خرسند و پیروز باشید.

Question No. 1/8

Choisissez la bonne option.

Tu ……………………… ton appareil photo.

Question No. 2/8

Choisissez la bonne option.

Demain, mes amis et moi …………………… les soldes.

Question No. 3/8

Choisissez la bonne option.

Mes parents ……………… un film.

Question No. 4/8

Choisissez la bonne option.

………… vais …………. Un film se soir.

Question No. 5/8

Choisissez la bonne option.

Nous allons voyager ………………….

Question No. 6/8

Choisissez la bonne option.

Demain matin ……………………

Question No. 7/8

remplissez les blancs.

Il va les cours. (faire)

Nous allons la voiture. (vendre)

Question No. 8/8

Trouvez l'option la plus appropriée pour chaque phrase.

vais allez vais faire
Vous…………………. trouver les DVD sur la table.
Je ……….. trouver un ordinateur pas cher.
Je …………………. mes devoirs demain.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.