قیدهای تکرار در زبان فرانسه

جای قیدها در جملات فرانسوی
1811 0

Les adverbes de fréquence

je te cherche par delà l'attente, par delà moi même et je ne sais plus tant je t'aime lequel de nous deux est absente.

تو را فراسوی انتظار می جویم، آن سوتر از خودم و آنقدر دوستت دارم که دیگر نمیدانم از ما دو تن کدامیک غایب است. 

سلام به زبان آموزان عزیز زبان فرانسه.

این جلسه قراره درباره ی قیدهای تکرار در زبان فرانسه صحبت کنیم. قیدهای تکرار یکی از مباحث مهم و بسیار کاربردی در هر زبانی است و به شما کمک می کند تا جملات واضح تر و دقیق تری بیان کنید.

مثلا به جای اینکه بگویید من به رستوران می روم، می توانید بگویید من همیشه به رستوران می روم یا من گاهی به رستوران می روم یا من اصلا به رستوران نمی روم.

برای روشن تر شدن این مبحث تعدادی از این قیدهای تکرار با ذکر درصد تکرار آن ها در زیر برای شما آورده است.

دسته ی اول قیدهایی هستند که در وسط جمله و دقیقا بعد از فعل قرار می گیرند.

درصد تکرار

قید تکرار

معنی  مثال 
100

Toujours

Tous le temps

همیشه 

Je vais toujours au restaurant.

من همیشه به رستوران می روم.

75

souvent

اغلب

Je vais souvent au restaurant.

من اغلب به رستوران می روم.

50

Parfois

De temps en temps

Quelquefois

گاهی اوقات

Je vais parfois au restaurant.

من گاهی اوقات به رستوران می روم.

25

rarement

به ندرت

Je vais rarement au restaurant.

من به ندرت به رستوران می روم.

0

jamais

هرگز

Je ne vais jamais au restaurant.

من هرگز به سینما نمی روم.

 

نکته : برای قید jamais حتما باید از فعل منفی استفاده کرد. یعنی قبل از فعل ne می آید ولی بعد از فعل به جای pas از قید jamais استفاده می شود.

دسته ی دوم قیدهایی هستند که عادت را نشان می دهند و معمولا در ابتدا یا انتهای جمله می آیند. در جدول زیر تعدادی از این قیدها برای شما آورده شده است.

قید

معنی 

مثال 

Généralement

Habituellement

معمولا

Généralement, je vais au travail à pied.

معمولا پیاده می رم سرکار.

Tous les jours

همه ی روزها، هر روز

Je vois ma grand-mère tous les jours.

من هر روز مادربزرگم را می بینم.

Toutes les semaines

همه ی هفته ها

Il étudie toutes les semaines.

او همه ی هفته ها درس می خواند.

Tous les week-ends

همه ی آخر هفته ها

Nous allons au pique-nique tous les week-ends.

ما همه ی آخر هفته ها به پیک نیک می رویم.

Tous les matins

همه ی صبح ها

Tu te douches tous les matins ?

تو هر روز صبح دوش می گیری؟

Tous les soirs

همه ی شب ها، هرشب

Tous les soirs, je regarde un film.

هر شب یک فیلم می بینم.

Tous les mardis

همه ی سه شنبه ها

Elle fait du sport tous les mardis.

او همه ی سه شنبه ها ورزش می کند.

 

همانطور که در ستون مثال ها مشاهده کردید، این قیدها هم می توانند در ابتدای جمله بیایند و هم در انتهای جمله. اگر در ابتدای جمله بیایند بعد از آنها باید یک ویرگول بذارید.

نکته: به جای mardi در قید tous les mardis می توانید از دیگر روزهای هفته استفاده کنید.

این ورق از گرامر فرانسه هم به پایان رسید. برای تمرین بیشتر سعی کنید فعالیت های مختلف خود را همراه با یکی از قیدهای تکرار با صدای بلند برای خود تکرار کنید. هر روز صبح این تمرین را انجام دهید تا این گرامر در ذهن شما تثبیت شود.

خرسند و پیروز باشید.

Question No. 1/10

Choisissez la bonne option.

Paul lit tout le temps, il a ………….un livre dans les main.

Question No. 2/10

Choisissez la bonne option.

on fait les cours ensemble ………….. (50%)

Question No. 3/10

Choisissez l'option correcte.

Elle font le vaisselle …………….. (75%)

Question No. 4/10

Choisissez l'option correcte.

Je cours ………………. (50%)

Question No. 5/10

Choisissez l'option correcte.

J’utilise ………….. l’ordinateur (50%)

Question No. 6/10

Choisissez l'option correcte.

Il n’arrive …………..au travail à l’heure (0%)

Question No. 7/10

Choisissez l'option correcte.

Il prend ……………. Une douche au réveil (100%).

Question No. 8/10

Choisissez l'option correcte.

……………je vais au travail à pied (25%).

Question No. 9/10

Choisissez l'option correcte.

Elle va courir …………………. (une fois par semaine)

Question No. 10/10

Choisissez l'option correcte.

………………., je vais au travail à pied, je n’utilise jamais le bus.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.