کالوکیشن های مناسب برای اسپیکینگ آیلتس و تافل

اگر می خواهید در آزمون اسپیکینگ آیلتس روانتر صحبت کنید و نمره ی بالاتری بگیرید باید کالوکیشن استفاده کنید