آموزش نگارش لاین گراف در آزمون آیلتس 

xielts-task-1-fast-food

1.The line graph compares the fast food consumption of teenagers in Australia between 1975 and 2000, a period of 25 years. 2. Overall, the consumption of fish and chips declined over the period, whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased.

3.In 1975, the most popular fast food with Australian teenagers was fish and chips, being eaten 100 times a year. 4.This was far higher than Pizza and hamburgers, which were consumed approximately 5 times a year. 5.However, apart from a brief rise again from 1980 to 1985, the consumption of fish and chips gradually declined over the 25-year timescale to finish at just under 40.

6. In sharp contrast to this, teenagers ate the other two fast foods at much higher levels. 7.Pizza consumption increased gradually until it overtook the consumption of fish and chips in 1990. 8. It then levelled off from 1995 to 2000. 9.The biggest rise was seen in hamburgers as the occasions they were eaten increased sharply throughout the 1970’s and 1980’s, exceeding that of fish and chips in 1985. 10.It finished at the same level that fish and chips began, with consumption at 100 times a year.

(194 words)

همانطور که می بینید در پاراگراف اول دو جمله وجود دارد که جمله ی اول باز نویسی تاپیک می باشد و جمله ی دوم گزارش یک گرایش عمومی می باشد.

As you can see there are 2 sentences in the introduction, the first sentence is the rewording of the topic and the second sentence, starting with “Overall” is going to talk about a general trend.

در پاراگراف دوم درباره ی ماهی و چیپس صحبت شده است زیرا این دو در ابتدا بسیار محبوب بودند و می توانند مقایسه ی خوبی بسازند زیرا تقریبا 100 برابر دو غذای دیگر بودند. در جمله ی پنجم بهتر استت کمی به تفصیل درباره ی ماهی چیپس صحبت کنیم.

In the second paragraph it has been talked about fish and chips which was the most popular at first and we have an excellent chance to make a good comparison, since it is almost 100 times more than the other two foods. Then in the sentence 5 it has been more talks about the fish and chips in detail which is very wise.

پاراگراف سوم با جلمه ی مقدمه ای شروع شده است و بر غذاهای دیگر تمرکز کرده است.

the third paragraph started with an introductory sentence and turned the focus to the other foods.

Sentence 7 and 8 is a description of pizza and sentence 9 and 10 is all about the hamburgers.

There are 194 words for this report which is strong in length.

نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.