Les adjectifs qualificatifs

جنسیت و تعداد صفات در زبان فرانسه
1745 0

Les adjectifs (1)

La geentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et un aveugle peut voir.

مهربانی زبانی است که کر آن را می شنود و کور میبیند. 

سلام به همراهان عزیز وبسایت فرنلیش.

ما اومدیم تا این جلسه درباره ی صفت ها با شما علاقه مندان به زبان فرانسه صحبت کنیم. توی این جلسه قراره صفت ها رو از نظر جنسیت و تعداد بررسی کنیم، و در جلسه ی بعدی درباره ی مکان قرارگیری صفت در جمله صحبت می کنیم.

در زبان فرانسه از هر صفتی هم حالت مذکر و هم حالت مونث آن وجود دارد. چون ممکن است که یه خانم زیبا باشد یا یک آقا. پس ما باید برای صفت زیبا هم حالت مذکر و هم حالت مونث داشته باشیم. در زبان فرانسه تطبیق دادن جنس و تعداد صفت با اسم ضروری است. یعنی اگر اسم شما مفرد مذکر است صفتی که برای آن اسم به کار میبرید حتما باید مفرد مذکر باشد یا اگر اسم شما جمع است صفت باید نیز جمع بسته شود. اما چه طور می توانیم از یک صفت مذکر یک صفت مونث بسازیم. در این بخش گرامر راه هایی برای شما آورده شده که بهتون یاد میده یک صفت را مونث کنید.

  1. در حالت کلی برای ساختن یک صفت مونث باید به حالت مذکر آن یک e اضافه کنیم. 

به مثال های زیر دقت کنید:

Il est grand.              Il= masculin singulier      grand=masculin singulier

او (پسر) قد بلند است.

Elle est grande.        Elle=féminin singulier      grande=féminin singulier

او (دختر) قد بلند است.  

دقت کنید که با اضافه کردن e به انتهای صفت grand تلفظ آن تغییر می کند. به این معنی که شما در حالت مونث حرف d را تلفظ می کنید اما در حالت مذکر تلفظ نمیکنید. حال اگر صفت شما با یکی از حروف صدادار تمام میشد تغییری در تلفظ حالت مذکر و مونث ایجاد نمیشد. به مثال های زیر دقت کنید.

Il est joli.                Il=masculin singulier       joli=masculin singulier

او (پسر) زیبا است.

Elle est jolie.          Elle=féminin singulier     jolie=féminin singulier

او (دختر) زیبا است.

صفت joli با حرف صدادار i تمام میشود و با اضافه کردن e در انتهای آن هیچ تغییری در تلفظ ایجاد نمیشود.

 

  1. اگر صفت خودش در حالت مذکر به حرف e ختم شود، در این صورت هیچی اضافه نمی کنیم و حالت مذکر و مونث صفت چه از لحاظ دیکته، چه از لحاظ تلفظ کاملا یکسان است. 

Il est moche.           Il=masculin singulier       moche=masculin singulier

او (پسر) بی ریخت است.

Elle est moche.       Elle=féminin singulier        moche=féminin singulier

او (دختر) بی ریخت است.

 

دقت کردید که صفت moche  در حالت مذکر به e ختم شده است پس در حالت مونث تغییری نمیکند.

 

  1. اگر صفت در حالت مذکر به if ختم شود، در حالت مونث if را برداشته و به جای آن ive می گذاریم. 

Martin est sportif.          Martin=masculin singulier     sportif=masculin singulier

مارتین ورزشکار است.

Sarah est sportive.         Sarah=féminin singulier        sportive=féminin singulier

سارا ورزشکار است.

 

پس در حالت مذکر شما صدای f را در انتهای صفت می شنوید و در حالت مونث صدای v.

 

  1. اگر صفت در حالت مذکر به er ختم شود، در حالت مونث با ère تمام میشود.

 

Le livre est cher.    Le livre=masculin singulier    cher=masculin singulier

کتاب گران است.

La voiture est chère.  La voiture=féminin singulier    chère=féminin singulier

ماشین گران است.

 

همانطور که قبلا گفتیم r در جایگاه پایانی تلفظ می شود پس در حالت مذکر r پایانی در کلمه ی cher خوانده می شود. در حالت مونث هم r تلفظ می شود.

 

  1. اگر صفتی در حالت مذکر با eux تمام شود، در حالت مونث به جای eux از شناسه ی euse استفاده می کنیم. 

Mon papa est sérieux.  Papa=masculin singulier  sérieux=masculin singulier

پدر من جدی است.

Ma maman est sérieuse.  Maman=féminin singulier   sérieuse=féminin singulier

مادر من جدی است.

  1. اگر صفتی در حالت مذکر به یکی از شناسه های on, el, ien ختم شود، برای پیدا کردن حالت مونث آن کافی است حرف صدادار آخر را تکرار کنیم و سپس یک e اضافه کنیم. 

Ce plat est bon.       Plat=masculin singulier      bon=masculin singulier

این غذا خوب است.

Cette maison est bonne.  Maison=féminin singulier  bonne=féminin singulier

این خانه خوب است.

Il est intellectuel.       Il=masculin singulier     intellectuel=masculin singulier

او (پسر) روشنفکر است.

Elle est intellectuelle.    Elle=féminin singulier     intellectuelle=féminin singulier

او (دختر) روشنفکر است.

Il y a un trafic aérien dans le ciel.    Trafic=masculin singulier    aérien=masculin singulier

یک ترافیک هوایی در آسمان وجود دارد.

Il travaille dans une compagne aérienne.   Compagne=féminin singulier    aérienne=féminin singulier

او در یک شرکت هوایی کار میکند. (منظور شرکت هواپیمایی است)

 

 

  1. اگر صفت مذکر دارای شناسه ی teur باشد، در حالت مونث به trice ختم می شود. 

 

Ce comptable est très calculateur.     Comptable=masculin singulier   calculateur=masculin singulier

این حسابدار مرد خیلی حسابگر است.

Cette comptable est très calculatrice.       Comptable=féminin singulier   calculatrice=féminin singulier

این حسابدار زن خیلی حسابگر است.

البته در این مورد  استثناهایی وجود دارد مثل صفت های زیر.

صفت مذکر

صفت مونث 

معنی

chanteur

Chanteuse

خواننده

acheteur

Acheteuse

خریدار

menteur

Menteuse

دروغگو

 

  1. و اما در آخر میرسیم به صفت هایی که کلا استثنا هستند. یعنی فرم مذکر و مونث کلا متفاوت هستند و با هیچ کدام از روش های گفته شده در بالا درست نمی شوند و شما باید این صفات را حفظ کنید. در جدول زیر این صفات برای شما آورده شده است.

 

صفت مذکر

صفت مونث

معنی

Beau

belle

زیبا

Fou

Folle

دیوانه

Nouveau

Nouvelle

جدید

Gros

Grosse

چاق

Sec

Sèche

خشک

Blanc

Blanche

سفید

Frais

Fraîche

تر و تازه

Faux

Fausse 

غلط، اشتباه

Vieux

Vielle 

پیر

Long

Longue

بلند

Doux

Douce

آرام

Gentil

Gentille

مهربان

Bas

Basse

پست، دون، فرومایه

 

و اما نکته ی آخر درباره ی صفت ها: صفات در زبان فرانسه نه تنها از نظر جنسیت بلکه از نظر تعداد نیز با اسم خود مطابقت می کنند. به عنوان مثال اگر اسم شما جمع باشد صفت باید جمع بسته شود. به مثال های زیر دقت کنید. (برای یادآورری جمع بستن در زبان فرانسه به گرامر جلسه ی پنجم از ترم دو مقدماتی وبسایت فرنلیش مراجعه کنید. )

 

Ils sont beaux.         

آن پسرها زیبا هستند.

Ils=masculin pluriel            beaux=masculin pluriel

 

Elles sont belles.

آن دخترها زیبا هستند.

Elles=féminin pluriel        belles=féminin pluriel

 

خب همگی خسته نباشید. لازم نیست کل این گرامر رو توی یک جلسه بخونید. اگر موارد گفته شده برای شما زیاد بود میتونید توی دو یا سه جلسه این گرامر رو تمرین کنید.

خرسند و پیروز باشید.

 

 

 

 

Simple

Artiste

Jeune

Fatigué

Mignon

Petit

Rêveur

Court

Poli

Utile

Ancien

Sale

Naturel

Premier

Positif

Actif

Négatif

Moyen

Clair

Question No. 1/6

Choisissez la bonne option.

Il est interdit de fumer dans les lieux……………….

Question No. 2/6

Choisissez la bonne option.

Mes enfants sont trop…………….pour sortir le soir.

Question No. 3/6

Choisissez la bonne option.

-Tu aimes ce ………. chat?

-Oui, c'est très……………

Question No. 4/6

Choisissez la bonne option.

Nous sommes dans un quartier ………………., avec des ………….monuments .

Question No. 5/6

Trouvez l'option la plus appropriée pour chaque phrase.

beau bonne délicieux belles enfants intelligents
Cette jeune actrice a un………………. avenir devant elle
Ces …………………….jouent ici.
Ces pommes sont très………………
Vous avez de………….. fleurs dans votre jardin.
C'est une …………….. suggestion.
Question No. 6/6

Choisissez la bonne option.

Il a ……………….maison.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.