در این درس تعدادی از تاپیک ها و موضوعات آورده شده است. با نگاه به این تاپیک ها شما متوجه می شوید که در آین آزمون چه مباحثی را باید بدانید و چگونه بنویسید.

Your company is going to give a special training course for staff. Your manager has asked you to find out if the local conference centre has the right facilities to hold this course. 

Write a letter to the manager of the conference centre. In your letter:

- Give details about the course

- Describe what equipment you will need for the course

- Ask some further questions about the facilities at the conference centre

همانطور که می بینید شما باید به مدیر یک مکان (سالن کنفرانس) نامه بنویسید. بنابراین نامه ی شما باید کاملا رسمی باشد.

A friend has agreed to stay in your flat (apartment) and look after it while you are away. You want to give your friend some information about the flat. 

Write a letter to this friend. In your letter:

- Give information about the flat

- Provide any important instructions

- Say what he/she should do if there are any problems

این نامه ای است که به دوستتان می خواهید بنویسید. نامه ی غیر رسمی باید نوشته شود.

You have missed some important papers accidently in a taxi.

Write a letter to the manager of the Taxi company. In your letter:

- Give the details of your journey

- Explain why those papers are important for you

- Suggest what can the manager do

در این قسمت نامه ی شما به مدیر یک شرکت تاکسی رانی می باشد. واضح است که نامه باید رسمی باشد.

 

Your child is going away on a school trip for three days to another country. The head teacher wants some parents to join the trip and you would like to go.  

Write a letter to the head teacher. In your letter:

- Say why you would like to go

- Suggest what you could do to help during the trip

- Ask some more questions about the trip

این نامه به مدیر مدرسه است. اگر به کسی نامه می نویسید که او را می شناسید اما نه خیلی خوب باید از لحن نیمه رسمی استفاده شود.

 

There is a problem with the changing rooms in the sports center that you visit. You have complained several times but with no success.   

Write a letter to the manager of the sports center. In your letter:

- Describe what the problem with the changing rooms is

- Say what happened the last times you complained

- Explain what you want the manager to do

شما در یک باشگاه ورزشی به مشکل خورده اید و برای رفع این مشکل می بایست به مدیر این باشگاه ورزشی شکایت کنید. لحن نامه می بایست رسمی و یا کمی غیر رسمی باشد.

 

Your office building doesn't have parking available. 

Write a letter to the manager. In your letter:

- Explain the problem 

- Suggest a solution

- Say why parking will benefit all employees 

برای مشکل جای پارک در شرکت خود باید یک نامه به مدیر شرکت بنویسید. لحن این نامه باید نیمه رسمی باشد چرا که این مدیر را می شناسید

 

You recently attended a meeting at a hotel. When you returned home, you found you had left some important papers at the hotel.

Write a letter to the manager of the hotel. In your letter:

- Explain the problem 

- Suggest a solution

- Say why parking will benefit all employees 

نامه ی نوشته شده به مدیر هتلی که در آن اقامت داشته اید باید رسمی باشد.

 

You recently read an article in a newspaper about your childhood friend with whom you have lost contact for a long time.

Write a letter to the editor. In your letter:

- Say which edition and when did the article appear

- Explain why you lost contact with your friend

- Say how you want them to help you to get back in touch

این نامه برای پیدا کردن دوست گم شده یتان می باشد. اما شما می خواهید از ادیتور روزنامه اطلاعات دوستان را بگیرید. بنابراین نامه باید کاملا رسمی باشد.

A local college is having an international day. You want to speak about your country to students from different cultures.

Write a letter to the college head. In your letter:

- Tell him/her about the topics that you are going to talk about

- Explain why would they be of interest to the students 

- Ask about any arrangements that you need to make to give the talk

درخواست از مدیر مدرسه ای که نمی شناسید باید رسمی باشد.

 

Your friend had made a plan for you to see a movie together but you cannot now not join him. You've found another friend who can go instead of you.

Write a letter to your friend. In your letter:

- Explain why you cannot go anymore

- Say who can go instead of you

- Say why this person is a good person to go with

این نامه به یک از دوستان است و می خواهید توضیح دهید که چرا نمی توانید با او همراه شوید و ... برای دوستان لازم است نامه ای صمیمی یا غیر رسمی نوشته شود.

Your child is going on a three day school trip to another country. The head teacher wants to find parents to go with the group and you would like to go.

Write a letter to the head teacher. In your letter:

Say why you would like to go on the trip

Suggest what you could do to help during the trip

Ask other questions about the trip

این نامه نیز به مدیر مدرسه ای است که فرزندتان در آن درس می خواند. نامه ی نیمه رسمی بهترین گزینه ی شما خواهد بود.

نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.