اشاره به نزدیک در زبان فرانسه

انواع صفت اشاره به زبان فرانسه
1379 0

Les adjectifs démonstratifs

si je devais recommencer une nouvelle vie, cette fois-ci je te trouverais plus tôt.

اگر مجبور بودم دوباره زندگی کنم، اینبار زودتر پیدایت میکردم. 

سلام به همه ی مشتاقان یادگیری زبان فرانسه. این جلسه اومدیم تا شما را با صفات اشاره در زبان فرانسه آشنا کنیم.

برای اشاره به نزدیک با توجه به جنسیت و تعداد کلمه ایی که قصد داریم به آن اشاره کنیم یکی از صفت های زیر را انتخاب می کنیم. همه ی این صفات به معنی این می باشند.

Masculin singulier

ce

ce livre

این کتاب

Féminin singulier

cette 

cette maison

این خانه

Masculin pluriel

ces 

ces enfants

این بچه ها

Féminin pluriel

ces 

ces femmes

این خانم ها

Masculin commençant par une voyelle

cet

cet appartement

این آپارتمان

 

همانطور که در جدول مشاهده می کنید برای انتخاب صفت اشاره ی مناسب باید به جنسیت و جمع یا مفرد بودن کلمه دقت کنید.

نکته: اگر کلمه ی شما با یکی از حروف صدادار شروع شود و مذکر باشد به جای ce از cet استفاده می کنیم و دلیل این کار فقط سهولت در تلفظ کلمه است چرا که دو تا حروف صدادار پشت سر هم به راحتی تلفظ نمی شود. اما اگر کلمه ی شما با یکی از حروف صدادار شروع شود و مونث باشد همان صفت اشاره ی cette را انتخاب می کنیم زیرا تغییری در تلفظ ایجاد نمی کند. به عنوان مثال :

Cet enfant

کلمه ی enfant مذکر است و با حرف صدادار e شروع شده است، بنابراین باید از صفت اشاره cet استفاده کنیم.

Cette école

کلمه ی école مونث است و با حرف صدادار é شروع شده است، همان صفت اشاره cette را استفاده می کنیم.

Cette و cet مثل هم تلفظ می شوند.

 برای یادگیری بیشتر به مثال های زیر دقت کنید.

J'habite dans ce quartier.

من در این محله زندگی می کنم.

Tu achètes cette jupe.

تو این دامن را میخری.

Il étudie à cette école.

او در این مدرسه درس می خواند.

J'aime ces livres.

من این کتاب ها را دوست دارم.

 

نکته: دقت کنید که جنسیت صفت اشاره ربطی به جنسیت فاعل ندارد و فقط با جنسیت اسمی که بعد از آن می آید مطابقت می کند.

خب گرامر این جلسه هم به پایان رسید، این گرامر خیلی راحتی بود اما برای تسلط بیشتر حتما تمرین های مربوطه را حل کنید.

خرسند و پیروز باشید.

 

 

 

Question No. 1/6

Choisissez la bonne option.

Je préfère ……………..voiture.

Question No. 2/6

Choisissez la bonne option.

…………parches à selfies sont vraiment inutiles

Question No. 3/6

Choisissez la bonne option.

………….hiver, je vais porter ……….pulls chauds.

Question No. 4/6

Choisissez la bonne option.

…………..pantalon à rayures est trop joli.

Question No. 5/6

remplissez les blancs.

veste grise est trop petite pour moi.

Madam, sac à dos et portefeuille son à vous ?

jeans sont très larges.

Question No. 6/6

Trouvez l'option la plus appropriée pour chaque phrase.

ces cette cet ce
Il y a de la pluie , je prends ………….parapluie
Qui est …………homme ?
Tu peux m’aider à porter ………..jupe.
Il y a du soleil, je vais prendre …………..lunettes de soleil.

آغاز دوره های آنلاین آموزش زبان توسط استاد خصوصی

اینجا کلیک کنید

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.