موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

اهداف تاسیس موسسه موسسه آموزش عالی آرمان رضوی به همت و تلاش هیئت موسس متشکل از جمعی از اساتید با سابقه دانشگاه و مدیران با تجربه کشور و با اهداف زیر تاسیس گردید . کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور مشارکت در توسعه و گسترش آموزش عالی ،پژوهش و فناوری کشور کمک به افزایش ظرفیت دانشجوئی استان خراسان رضوی و مشهد مقدس

ارتباط با
آدرس: مشهد - ادیب جنوبی ۷/۱ - نبش سه راه اول
تلفن: 051-36628300
وب سایت: armanrazavi-ihe.ac.ir